Gymnastika mluvidel

Jak na to?

Vždy je důležité, aby dítě mělo k dispozici zrcadlo, nebo alespoň malé zrcátko, aby mohlo zrakem kontrolovat vykonávané pohyby. Každé cvičení by mělo být veselé a zábavné, aby bylo dítě pozitivně motivováno k co nejpřesnějšímu provádění.

Cvičte s dítětem krátce, ale často a pravidelně. Neúspěchy nekomentujte. Maximálně řekněte něco v tomto smyslu: "Ještě trošičku a už to bude naprosto skvělé.".

To, co Vám připadá nesmírně jednoduché, může být pro Vaše dítě obrovská dřina. Myslete na to vždy, když se cokoliv dítěti nebude dařit.

Mluvidla můžete procvičovat například nápodobou grimas dětí z obrázků níže.