Staly jsme se
MŠ Hornická se od letošního školního roku stala spolupracující školkou s organizací MENSA ČESKO, která sdružuje, propojuje a podporuje nadané děti, jejich rodiče a učitele napříč všemi stupni vzdělávání v celé ČR. Většina pedagogických pracovnic byla proškolena v metodě NTC learningu a to díky podpoře Statutárního města Ostrava, z projektu TETA VII se financovalo školení zaměstnankyň i pořízení odborné literatury a vzdělávacích pomůcek. NTC learning je systém učení pro podporu rozvoje dětského mozku, tak aby byla rozvíjena mozková kapacita v maximální možné míře a to bez ohledu na to, zda je dítě rozpoznané jako nadané. Je takto možné tedy podporovat všechny děti, které mateřskou školu navštěvují. Součástí metody je propojování neurologického rozvoje, paměti a všímavosti - je to práce s rovnováhou, propojování levé a pravé mozkové hemisféry, pohyb kolem vlastní osy, akomodace oka a paměťové hry a hádanky. Více o metodě (Mensa Česko: nadané děti: O metodě NTC Learning), stejně jako o možnostech podpory nadaných, se můžete dočíst přímo na stránkách organizace MENSA ČESKO (Mensa Česko: nadané děti: O nás).