Ozdravné 14 denní pobyty s rodiči v Karlově Studánce v lednu a únoru 2019