Přihlášky a podmínky k ozdravnému pobytu v Karlově Studánce

28.11. 2018

Prosíme rodiče o prostudování podmínek ozdravného pobytu v Karlově Studánce a odevzdání vyplněných přihlášek paním učitelkám na třídách nebo asistence Petře Mařákové na třídě DUHA a to nejpozději do 5.12.2018.

Poznámka k vyplnění:
- V Závazné přihlášce není samostatná kolonka pro děti do 3 let nenavštěvující MŠ. Pokud si účastník s sebou takové dítě bere, tak prosím o dopsání této informace do přihlášky.
- Údaje o samoplátcích - děti starší 3 let a další dospělé osoby na celý pobyt, ale i na jeho část, např. víkend uvádějte do příslušných kolonek v Závazné přihlášce. Pro tyto soby mají lázně vlastní ceník. Informace o této osobě/osobách uveďte do Závazné přihlášky a od 2. 1. 2019 kontaktujte lázně, ne dříve.

Děkujeme za včasné odevzdání přihlášky.
Z_vazn_p_ihl_ka_na_ozdravn_pobyt.pdf

P_loha_._1_Podm_nky_asti_na_ozdravn_m_pobytu.pdf

Informace_pro_astn_ky.pdf

PředchozíDalší