Vánoční dopoledne s vystoupením dětí ze ZŠ Gajdošova pod vedením p. uč. Báborové