Z pohádky do pohádky

zahrají si divadlo (buď jako herci, nebo jako diváci)

seřadí obrázky chronologicky, příběh pomocí obrázků převypráví

naučí se porovnávat množství dvou skupin prvků přiřazováním do dvojic (menší a větší hrášky: o kolik více, o kolik méně?)

zopakují si barvy

roztleskají slovo, určí počet slabik, první, poslední slabiku

vymodelují kuličky z plastelíny (hrášek) - zjistí, že plastelínu je nutno nejdříve v dlaních nějakou dobu mačkat, aby se zahřála a změkla

procvičí grafomotoriku: nakreslí hrášek na papír - trénink velkých kruhů na tabuli, na velký papír na zemi, nakonec na A4 u stolu (dbáme na správné sezení a úchop tužky, pastelky)

a mnoho dalšího