Můj domov, má rodina = kde a s kým bydlím

Adresa: dítě má umět říci své jméno včetně příjmení, znát svou adresu, mělo by být poučeno o tom, jak se zachovat, co dělat, ztratí-li se.

Popis domu: (malý, nízký, barva domu, výtah ano - ne, kolik pater, co je před domem, v jeho okolí...) - rozšíří si tak slovní zásobu

S kým bydlím: dítě má umět vyjmenovat všechny členy domáctnosti, znát jejich jména.

Popsat alespoň jednoho člena rodiny - vzhled, popis vlastností, chování, co má rád(a) - nerad(a), co rád(a) nosí na sobě atd. - opět rozšiřujeme slovní zásobu a vzbuzujeme zájem dětí o své blízké.

Proč je rodina důležitá: mít se na koho spolehnout, mít své zázemí, bezpečí, mít s kým sdílet své radosti, ale i starosti, mít s kým řešit problémy...