Učíme se s dětmi

11.1. 2018 | Autor: Kolektiv MŠ

Milí rodiče,

v sekci "Logopedický kroužek" se můžete seznámit s činnostmi, které se realizují v tomto kroužku a které podporují zdárný vývoj řeči.

Nebuďte překvapeni, že se zde setkáte s oblastí rozvoje motoriky, sluchového či zrakového vnímání, paměti a jiných psychických funkcí, neboť všechny úzce souvisí s řečovým vývojem.

Uveďme si jednoduché příklady:

- motorika - nemá-li dítě dobře ovládnutou hrubou motoriku, koordinaci jednotlivých pohybů (např. chůze po schodech, běh, poskoky sounož atd. atd.), pak je velmi pravděpodobné, že se objeví obtíže s jemnou motorikou (uchopování hrníčku, správný úchop tužky, sbírání drobných předmětů - třeba korálků, později vázání tkaniček) nebo s nejjemnější a komplikovanou motorikou tváře, mluvidel (cílený pohyb a dotyky jazyka, střídavé nafukování tváří, práce rtů atd.), kdy dítě má potíže s artikulací

- sluchové vnímání - nerozlišuje-li dítě jednotlivé části slov (slabiky, hlásky), těžko pozná, o čem se mluví, na co je tázáno, jaký pokyn má provést (kosa - koza, pupen - buben, ven - fén, tráva - kráva, metla - melta, kuře - kůže, kůrka - okurka), bude si představovat zcela něco jiného a takto si může spojení slovo - předmět nesprávně zafixovat; ve škole se potíž s nedostatečně rozvinutým sluchovým rozlišováním může projevit záměnami při psaní, neboť píšeme to, co slyšíme

- zrakové vnímání - důležité je rozlišování jednotlivých detailů, v předškolním věku by již mělo dítě vnímat drobné detaily, umět zachytit rozdíly, jako jsou např. otočení téhož obrázku na jinou stranu (všechny obrázky v řadě budou otočeny doleva, jen jeden doprava) nebo vzhůru nohama, počtu detailů (např. počet obloučků u B - P), vezměme si podobná písmena B, D, P, která mají stejný základ - svislou čáru, k níž se připojují obloučky menší či větší, jeden nebo dva; malá psací písmena b - d, která jsou téměř totožná, až na detail, že oblouček je otočen na jinou stranu) atd. atd.

- paměť - důležitá pro správné splnění pokynu (Podej mi panenku. - 1 pokyn se dá splnit snadno. Zajdi do pokoje a přines panenku. - 2 pokyny jsou již náročnější. Zajdi do pokoje, otevři skříň a přines svou panenku. - 3 pokyny jsou ještě náročnější. Zajdi do pokoje, otevři skříň, najdi malou panenku a přines ji. - 4 pokyny! Co myslíte, je paměť pro běžný život důležitá? Co se nám zdá jako jednoduchý pokyn, může být pro dítě velmi náročné - zapamatovat si všechny 4 pokyny, správně je vyhodnotit a všechny splnit, aniž by něco zapomnělo...

:-) :-) :-)

Předchozí