TETA IV.

Prostřednictvím projektu „TETA IV“ se podařilo do již existující koncepce technického vzdělávání ve větší míře zakomponovat:

- práci s dětmi věkové kategorie od 2 do 4 let – včleněním Montessori oblasti „Praktický život“

-vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti – prostřednictvím 6 lekcí Malé digitální univerzity a pomůcek pro kódování a dekódování

-aktivity komplexně rozvíjející oblast matematické gramotnosti – díky Montessori oblasti Matematika

- aktivity komplexně rozvíjející oblast předčtenářské a čtenářské gramotnosti a to jak v podobě zvukové tak i psané – využitím Montessori oblasti Jazyk

- aktivity rozvíjející technické myšlení a jemnomotorické dovednosti – prostřednictvím kvalitních didaktických pomůcek a rozličných technických stavebnic.