ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY

15.5. 2020 | Autor: ředitelka školy

Pravidla provozu po znovuotevření školy:


• přivádění dětí do MŠ i jejich odvádění pouze v doprovodu 1 osoby,


• do prostor budovy školy nebude doprovod vpouštěn,


• děti budou asistentkami přebírány u hlavních prosklených vstupů – zvoňte na třídu Sluníčko a na opačné straně třídu Obláček,


• prosíme, zvoňte pouze 1x, asistentka musí rozvést děti, které přišly před vámi a
předat je jejich učitelkám,


• první den nástupu dítěte ke vzdělávání musí rodič odevzdat podepsané čestné
prohlášení – toto je možné si vytisknout ze stránek školy, rovněž bude přichystáno k vyplnění u vstupů do školy,


• třídy se nemohou spojovat, proto bude provoz od 6:00 do 16:00 na všech třídách,


• z těchto organizačních důvodů nebude v provozu logopedická třída, děti budou již od rána na svých odpoledních třídách a odsud budou postupně individuálně brány do logopedické pracovny na realizaci „logo podpory“,


• při přebírání bude dětem změřena teplota – při zvýšené teplotě (37 a více ) proběhne kontrolní měření, v případě, že toto potvrdí naměřenou zvýšenou teplotu, nebude možné dítě ke vzdělávání přijmout,


• u dětí s chronicky zvýšenou teplotou bude nezbytné potvrzení lékaře o této
skutečnosti,


• prosíme, dodržujete před branou i před budovou školy předepsané rozestupy,


• prosíme, dodržujte dobu přivádění dětí – 6:00 – 8:30 hod, následně se již budou
asistentky účastnit vzdělávacího procesu na třídách,


• u dětí s dietou budou pokrmy předávány společně s dítětem asistentce,


• v případě potřeby přivést dítě později, domluvte toto pokud možno den předem,
• povinnost nošení roušek v prostorách před budovou školy se bude řídit aktuálními pokyny vydávanými průběžně vládou ČR,


• všechny věci budou mít děti v podepsaných igelitových taškách, které budou předány asistentce, 


• v pondělí 25. 5. budou děti přihlašovány ke stravování ráno po příchodu učitelkou,


• pro následné dny se již přihlašování ke stravování bude řídit běžným postupem (den dopředu do 13:00 hod SMS zprávou nebo e-mailem),


• teplota bude dětem přeměřována i v průběhu dne, v případě zvýšené teploty bude dítě umístěno do karanténní místnosti a rodič je povinen po telefonické informaci ze strany školy zajistit jeho okamžité vyzvednutí,


• po obědě budou děti asistentkami vydávány rovněž po zazvonění u hlavních prosklených vstupů do MŠ v době 12:15 – 12:45 hod,


• stejný postup bude realizován i odpoledne, kdy budou děti vydávány od 14:45 do 16“00 hod,


• v případě pěkného počasí budeme co nejvíce využívat prostor zahrady i v odpoledních hodinách, odkud vám budou děti rovněž přivádět asistentky – děti již budou oblečeny „na doma“ - dávejte dětem takové oblečení a obuv, které hry na zahradě nezpůsobí nepříjemnou újmu,


• v případě neúčasti dítěte na vzdělávání nebude možné odebírat nedotovanou stravu, pouze 1. den nepřítomnosti dítěte ve vzdělávání bude možné stravu odebrat po předchozí telefonické dohodě s vedoucí školní jídelny prostřednictvím asistentky u proskleného vstupu do MŠ, není možné nosit vlastní jídlonosič, oběd bude uložen v jednorázovém menu boxu (prosíme, ctěte náklady vznikající na neodhlášenou stravu, a pokud je vám nepřítomnost dítěte včas známa, stravu odhlašujte),


• nebude možné, aby si děti přinášely hračky z domova,


• kroužek keramiky bude realizován 2x týdně a budou nahrazeny všechny zameškané hodiny,


• prosíme, dodržujte předepsaný režim bezhotovostních plateb,


• v případě potřeby komunikace s ekonomkou školy využijte formu e-mailu či telefonického hovoru,


• v případě potřeby jakýchkoliv informací neváhejte kontaktovat ředitelku školy.

PředchozíDalší