Prvoz jednotlivých tříd od 6:00- 16:00 hodin z důvodu nařízení vlády