Stanovení podmínek pro úhradu stravování

15.1. 2018 | Autor: Kolektiv MŠ

Při úhradě za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami:

  • výběr stravného probíhá hotově nebo bezhotovostně formou záloh ve výši 920,-Kč, splatných k 20. dni předcházejícího měsíce na účet školy: 65532761/0100 (viz Přihláška ke stravování a Dohoda o úplatě za stravné)
  • zákonný zástupce může ve výjimečných případech požádat a dohodnout s ředitelkou školy jiný termín a úhrady zálohy na stravování.
  • dítě, jehož stravovací účet nebude disponovat finančními prostředky na  stravování, nemůže být přijato k předškolnímu vzdělávání.

Předchozí