Stanovení podmínek pro odhlášení stravování

15.1. 2018 | Autor: Kolektiv MŠ

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá nepřítomnost dítěte v
mateřské škole, má povinnost tuto skutečnost oznámit nejpozději den předplánovanou absencí. Není-li nepřítomnost dítěte předem známa, omluví zákonní zástupci dítě neprodleně po tomto zjištění.

Pro odhlášení stravy použijí zákonní zástupci některý z následujících způsobů:

  • Písemně do Omluvného listu v šatně třídy

  • Elektronickou poštou na adrese mshornicka-omlouvani@seznam.cz 

  • SMS zprávou na telefonickém čísle 730 125 227 ve znění – jméno a příjmení dítěte, třída, nepřítomnost od – do (při přihlášení nástup dne)

Odhlásit stravu lze v pondělí do 8:30 hod a dítěti se nepočítá strava do vyúčtování a proto nemá na oběd nárok.

Další dny tj. Út –pá je nutno odhlásit dítě ze stravování den předem do 13:00 hod.
( např. odhláška dítěte na úterý musí být provedena v pondělí do 13:00 hod.)

V případě, že dítě onemocní náhle a rodič nemá možnost včas stravu odhlásit, má možnost si první den nepřítomnosti dítěte v mateřské škole stravu vyzvednout od 11:15 do 11:30 hod v určeném prostoru školní jídelny. Po této době je jídlo vydáno na třídách.

Od druhého dne nepřítomnosti dítěte v mateřské škole se již na základě Vyhlášky 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů nejedná o školní stravování a tudíž dítěti nenáleží dotovaná strava. Ale v případě neodhlášení se neustále počítá dítěti strava do vyúčtování a to již za plnou cenu (nedotovanou). Cena nedotované stravy je 71,-Kč(z původních 40,-Kč) a 74,-Kč (z původních 43,-Kč). Vpřípadě neodhlášení dítěte ze stravování v době nepřítomnosti si tedy můžete stravu vyzvednout za plnou cenu vurčeném čase tj. od 11:15 do 11:30.Doplatek nedotované stravy se bude hradit hotově a to vždy po ukončení daného měsíce.

Zákonným zástupcům proto z tohoto vyplývá povinnost odhlásit dítě ze stravování nejpozději první den jeho vícedenní nepřítomnosti a nebo následující měsíc do 10.dne v měsíci se dostavit a doplatit rozdíl ceny stravování hotově v úředních hodinách na pokladně MŠ.

Další