Rok 2016

18.1. 2018 | Autor: Kolektiv MŠ

Projekty školy byly podpořeny:

  • Statutárním městem Ostrava

Dopravní výchova

- Umožňuje zajištění teoretické výuky a praktického výcviku dětí a žáků.

TETA - technické talenty pro budoucnost Ostravy

- 229.000,- Kč z rozpočtu SMO v rámci Dotačního programu na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement SMO v roce 2016

Pomáhá rozvíjet nadání dětí v polytechnické oblasti - seznámit se s technickým prostředím, které nás obklopuje, ponořit se do práce se skutečným nářadím, materiálem, plánovat, realizovat, zkoušet, poznávat obsah práce různých profesních skupin a také si jej prožít na vlastní kůži!!!

Projekt se realizoval ve dvou oblastech:

1a) Příprava a proškolení učitelek naší mateřské školy, aby mohly dětem předávat nabyté vědomosti a zkušenosti z lekcí Malé technické univerzity.

1b) Malá technická univerzita absolvovaná dětmi pod vedením vyškolených učitelek. Děti se na část dne stávají např. architekty, energetiky, inženýry, ale třeba také zpracovateli odpadu atd. Zde si můžete prohlédnout jejich internetové stránky http://www.mtuni.cz/mtu-pro-ms.

2) Praktické technické dílny pro talentované děti, které si jednou týdně za odborného vedení zhotovují úchvatné výrobky. Pro tyto aktivity je na školní zahradě vybudovaná skutečná dílna, děti pracují v montérkách, používají i ochranné pracovní pomůcky - rukavice, brýle, helmy.

Věříme, že si pro Ostravu vychováváme CHYTRÉ HLAVIČKY a ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY.

  • Městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz

Otevřená hřiště v MOaP (školní název Hřiště pro všechny 5) - 40.000,- Kč

- financováno z rozpočtu Statutárního města Ostravy

- Umožňuje využívat školní hřiště nejširší veřejností, zejména rodiči s dětmi.

  • Nadačním fondem VÍTKOVICE STEEL - Radost z pohybu - 48.000,- Kč

- Nákup tělocvičného nářadí a pomůcek zpestřuje nabídku a možnosti pohybových aktivit dětí, zejména přijdou vhod za nepříznivého počasí nebo zhoršeného stavu ovzduší. Pořízené pomůcky a nářadí jsou však využívány dětmi denně, a to s radostí a nadšením.

Předchozí