Rok 2017

18.1. 2018 | Autor: Kolektiv MŠ

Ve druhé polovině ledna proběhl ozdravný pobyt dětí

"V lednu letošního roku se děti naší mateřské školy zúčastnily 14idenního ozdravného pobytu v Horských lázních Karlova Studánka. Děti a jejich rodiče, prarodiče, případně jiní rodinní příslušníci mají za sebou 14 dní v nejvýše položených lázních v České republice. Kromě blahodárného ovzduší si zde užívali i každodenní ozdravné procedury na regeneraci a prevenci onemocnění dýchacích cest. Projektu s názvem „Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP III.“ se v rámci dvou turnusů zúčastnilo celkem 220 dětí a 201 dospělých osob z 9 MŠ Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Projekt byl podpořen Moravskoslezským krajem a Fondem pro děti ohrožené znečištěním ovzduší statutárního města Ostravy.“

„Projekt byl podpořen Moravskoslezským krajem a Fondem pro děti ohrožené znečištěním ovzduší statutárního města Ostravy.“

Oslava 50. výroční založení školy - 40 000 Kč

Díky možnosti realizovat v rámci projektu důstojnou a zároveň ne sešněrovanou oslavu 50. výročí založení školy měli zákonní zástupci dětí, ale také jejich širší rodiny a veřejnost prožít milé a optimistické chvíle, seznámit se přitažlivým způsobem se zákulisím a s chodem mateřské školy, s proměnou její filozofie, hodnot a přístupů ke vzdělávání a výchově v porovnání s předchozími léty počínaje rokem 1967. Reakce zúčastněných byly kladné, nechybělo nadšení, optimismus, veselí. Akce se zúčastnila a rovněž ji ocenila p. starostka Petra Bernfeldová. Materiálním výstupem projektu byla DVD a kalendáře pro rok 2018, v nichž byl zadokumentován čas strávený ve školce především našich dětí.

TETA II technické talenty - 793 000 Kč

V rámci oblasti: Oblast vzdělávání a talentmanagement pro rok 2017 a 1. čtvrtlentí 2018.

Pro téma podpory: B) Systematický rozvoj technické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti dětí, žáků, studentů a pedagogů.

"TETA II." úzce navazuje na loňský projekt "TETA". Letošní varianta je zaměřena na vybudování dalšího technického centra na školní zahradě, který bude sloužit výuce šachů a šachovým hrám, realizaci pokusů technického charakteru, prezentaci technické výuky.

Nadále budou probíhat aktivity zaměřené na pokusy a experimenty z polytechnické oblasti, na práci v zahradní dílně, kde mají děti možnost rozvíjet své technické nadání ve všech směrech.

NPo ovém roce proběhne proškolení učitelek v nových lekcích Malé technické univerzity, získáme tím rozšířenou licenci a metodickou sadu k těmto lekcím.

Otevřená hřiště v MOaP

Díky poskytnuté dotaci si mohli rodiče se svými dětmi užívat bezpečí naší školní zahrady s dopravním hřištěm, s prolézačkami, pískovišti, zapůjčit si pro své děťátko koloběžku.

Dopravní výchova - 45 000 Kč

Díky přiděleným financím se i v letošním roce mohla na našem školním dopravním hřiští realizovat dopravní výchova dětí mateřských škol, ale i nejmladších dětí základních škol. Projekt je postaven jako výuka a výcvik, to znamená v rovině teoretické i praktické.

PředchozíDalší