POUŽITÍ TESTŮ ZE SLIN K TESTOVÁNÍ DĚTÍ V MŠ

10.4. 2021

"Pokud je daný antigenní test na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku (viz https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/), může být ze strany školy akceptován. Škola nicméně nemá povinnost ho využít a zákonný zástupce nemá právo si jeho použití vynucovat."

Naše mateřská škola samozřejmě vyjde svým rodičům vstříc a umožní testování z domova přinesenými testy pokud budou uvedeny ve výše zmíněném seznamu.

Věříme, že společně tuto nelehkou situaci zvládneme.

Zaměstnanci vaší MŠ

PředchozíDalší