Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělání

18.1. 2018 | Autor: Kolektiv MŠ

- školní projekt "Předškolní věk - senzitivní období rozvoje řeči" finančně podpořený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Naplnění projektu lze stručně charakterizovat v těchto bodech:

- 4 pedagogické pracovnice, učitelky běžných tříd, absolvovaly vzdělávací kurz "Logopedická prevence"pořádaný KVICem v rozsahu 80 hodin

- byl vytvořen soubor metodických materiálů, který má k dispozici celý pedagogický sbor a může z něj čerpat při realizaci preventivní logopedické péče

- ve všech třídách byly vytvořeny vzdělávací koutky "Jazyk a řeč", byly zařízeny vhodným nábytkem a pomůckami, které jsou denně využívány v rámci individuální a skupinové logopedické, ale též ke spontánním dětským aktivitám, hrám

- byly zakoupeny PC programy, díky nimž je zpestřen repertoár aktivit zaměřených na podporu komunikačních kompetencí dětí

PředchozíDalší