Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením

18.1. 2018 | Autor: Kolektiv MŠ

- rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, díky němuž bylo umožněno zakoupení "Apple iPadu s příslušenstvím" pro podporu práce s dětmi v logopedické třídě.

Díky zakoupení tabletu - Apple iPadu s příslušenstvím mohou děti logopedické třídy zábavným způsobem rozvíjet své komunikační schopnosti, které jsou silně narušené vývojovou dysfázií či jiným závažným postižením řečového vývoje. Každodenní práce s tabletem dětem zpestřuje nabízené činnosti v rámci logopedické intervence, učení se pro ně stává hrou, mají silnou motivaci k vlastní aktivitě.

Práce se zakoupeným tabletem podporuje řečový, ale i celkový psychický rozvoj dětí, jde o pomůcku jak efektní, tak i o efektivní způsob výuky, který děti baví, samy jej vyžadují a výsledky práce na sebe nenechávají dlouho čekat.

PředchozíDalší