Vejce od slepic chovaných na farmě

18.1. 2018 | Autor: Kolektiv MŠ

Proč naše MŠ kupuje pro svoje děti dražší vejce od slepic chovaných na farmě?

Čerstvá vajíčka od slepic krmených vybraným krmivem z vlastních zdrojů, které se skládá z pšenice,  ječmene kukuřice, potravinářského oleje a minerálního doplňku bez podávání léčiv, hormonů,  anabolik a jiných umělých látek. Pasou se ve výběhu na trávě.

Posuďte sami, zda vejce z chovu v klecích jsou tím, co  ze zdravotního i etického hlediska patří  na náš stůl.

"Kazíme si život tím, že přijímáme všechno, místo abychom si vybírali pouze to nejlepší." Jacques Chardonne

Všichni se podílíme na způsobu chovu hospodářských zvířat – v tomto případě slepic. Bohužel 97 % vajec prodávaných v České republice pochází od slepic, které svůj život tráví v drátěných  klecích. Na jednu slepici připadá plocha o něco menší než list papíru A4. Rozpětí jejích křídel  přitom činí téměř jeden metr.  Nízká výška klece jim brání v přirozeném pohybu hlavy. Slepice však  netrpí jen nedostatkem pohybu  – prostředí holé klece jim neumožňuje naplnit přirozené potřeby,  jako je hrabání, popelení, hřadování a stavba hnízda. Slepice v tomto prostředí nemohou navaz ovat  normální společenské vztahy a následkem je chronický stres. Drátěná podlaha navíc vážně  poškozuje jejich končetiny. 

Tyto faktory vedou k vážným poruchám chování. Slepice mají například přirozenou potřebu se  pravidelně popelit v půdě (zbavují se tím n adbytečného tuku a  parazitů). Potřeba této aktivity je natolik silná, že se slepice  začne „válet“ v drátěné kleci. To ji však nemůže uspokojit,  pohyb proto stereotypně opakuje znovu a znovu. Ve stejném  okamžiku na ni může sousední slepice stoupnout a způso bit jí  zranění, především dlouhými drápy. Další poruchou chování je  vzájemný kanibalismus. Slepicím se někdy preventivně  odřezává kus zobáku .

V drasticky přeplněných klecích si slepice navzájem způsobují zranění.

Nosné slepice jsou menšího vzrůstu než  brojleři, a jsou tedy ušetřeny zhoubných následků  nadměrného množství svaloviny. Genetické manipulace se však místo toho soustředí na zvýšení  produkce vajec  – zatímco dříve slepice snášely ročně jen několik vajec, dnes jich produkují stovky.  Nosnice navíc  žijí ve špinavém a velmi zapáchajícím prostředí. Není divu, že také trpí širokou  škálou nemocí. 

Mnoho slepic onemocní osteoporózou. Příčinou je především omezený pohyb a nedostatek vápníku  v důsledku nadměrného množství produkovaných vajec. Křehké kosti s tojí až za 35% úmrtími a  taková smrt bývá zdlouhavá a bolestivá. Dalším problémem jsou zraněné, deformované končetiny  způsobené nepřirozenou drátěnou podlahou. Poraněné drápy podněcují kanibalismus, zraněná  slepice nemá kam utéci. Vyklované rány dále přita hují infekce. Mnoho slepic zemře a živí ptáci  jsou často nuceni žít vedle mrtvých či umírajících. Ve snaze zvýšit produkci vajec je ptákům  manipulováno se světlem  – vytváří se „umělý den“. 

Jelikož kohoutci nemohou snášet vajíčka a nosná plemena mají příli š málo masa, jsou pro majitele  farmy bezvýznamní. Jsou proto hned po narození hromadně vybíjeni  – nejčastěji v plynové komoře  či rozemletím zaživa.

Předchozí