21. 10. 2021 Webinář pro rodiče zdarma - Rozvoj řeči u dětí v raném až předškolním věku
 • Úvodní stránka
 • Aktuality
 • Blog: 21. 10. 2021 Webinář pro rodiče zdarma - Rozvoj řeči u dětí v raném až předškolním věku
Program webináře:
 • V tomto webináři se zaměříme na rozvoj řeči u dětí v raném až předškolním věku. Vymezíme si odchylky, probereme možnosti rozvoje dětí a ukážeme si praktická cvičení, která můžete aplikovat u vás doma v domácím prostředí.
Obsah webináře:
 • fyziologický vývoj řeči v raném věku
 • v jakém věku a na základě jakých signálů by rodič měl vyhledat logopedickou pomoc
 • klinický logoped vs. speciálně pedagogické centrum (vymezení kompetencí, kdy a koho navštívit)
 • jak zjistit, že dítě nedekóduje artikulovanou řeč (jiní odborníci, diferenciální diagnostika)
 • podpora rozvoje řeči, praktická cvičení do domácího prostředí (artikulace a motorika mluvidel, dýchání, fonace, sluchové vnímání)
 • rozvoj dalších jazykových rovin (lexikálně – sémantická jazyková rovina, morfologicko – syntaktická rovina, pragmatická rovina a jiné předškolní dovednosti)
Lektorky: Mgr. Monika Novotná a Mgr. Jana Kozarová– speciální pedagožky pro vadu řeči působící na ostravské ZŠ Kpt. Vajdy 1a

!!!Webinář je určený pro rodiče dětí v raném až předškolním věku.!!!

Těšíme se na setkání s Vámi.

Realizační tým MAP II
 • Úvodní stránka
 • Aktuality
 • Blog: 21. 10. 2021 Webinář pro rodiče zdarma - Rozvoj řeči u dětí v raném až předškolním věku