Badatelský den pro předškolní děti ve Světě techniky- 17. 11. 2021

V jeho rámci se děti společně se svými rodiči vydají na zábavně poznávací industriální prohlídku expozic Malého světa techniky U6 a Velkého světa techniky. Odhalí společně tajemství historie technického pokroku od průmyslové revoluce po současnost. Vyzkouší si jednoduché experimenty a vyrobí si malý drátěný suvenýr. Pohrají si s pomůckami podle paní Montessori a vydají se do Království pohádek v nové expozici věnované Večerníčku.

Přihlášku a registraci proveďte v rezervačním systému zde, kapacita je omezená na 12 dětí s doprovodem.:

Program může být přizpůsoben i jako projektový den pro skupinku dětí z MŠ s pedagogickým doprovodem v termínu, který bude vyhovovat právě Vaší mateřské škole.