Teta II (technické talenty)

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 793 000,- Kč projekt školy přihlášený do dotačního řízení  "Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. čtvrtletí roku 2018

"TETA II." úzce navazuje na loňský projekt "TETA". Letošní varianta je zaměřena na vybudování dalšího technického centra na školní zahradě, které bude sloužit výuce šachů a šachovým hrám, realizaci pokusů technického charakteru, prezentaci technické výuky.

Oblasti, jejichž aktivity jsou nabízeny dětem za účelem rozvoje jejich technické gramotnosti:

 • manuální dovednosti: 
  • dílenské dovednosti - smirkování, šroubování, vrtání, zatloukání hřebíků, řezání.....
  • tkaní na rámech různého tvaru a velikosti
  • manipulace s modely na dálkové ovládání
 • výuka šachové hry
 • konstruování 
  • dle fantazie dětí
  • podle konstrukčních plánů
 • bádání v oblastech - smysly, živly, materiály, technologie, jednoduché stoje, světlo, zvuk, magnetismus, pohyb, elektřina, čas, síly, ekologie, chemické pokusy
 • Malá technická univerzita - lekce
  • Stavitel města - jaké budovy najdeme ve městě, čtení z map, tvorba map
  • Malý architekt - jaké místnosti se nacházejí v domě, stavba základů domu podle technického výkresu
  • Malý inženýr - inženýrské sítě - rozvody elektřiny, vody a odpadů
  • Malý projektant - volné pokračování o rozvodech elektřiny, vodovodu a kanalizace
  • Stavitel věží - věže a výškové budovy, stavba Ještědu
  • Stavitel mostů - stabilita, pilíře, stavba Karlova mostu
  • Malý zpracovatel odpadů - stavba skládky včetně odvětrávání a izolace, povídání o odpadech a recyklaci
  • Malý energetik - k čemu nám je elektřiny, co se děje, když ji nemáme, stavba tepelné elektrárny
  • Malý vodohospodář - jak funguje čistička odpadních vod, co je to filtr a filtrace, jak probíhá čištění odpadní vody a její návrat do přírody
  • Malý archeolog - kdo to je a jak pracuje, proč jsou jeho nálezy tak cenné
  • Malý ropař - k čemu potřebujeme ropu a co z ní vyrábíme, jaké je cesta ropy ze země až ke konečné spotřebě
  • Malý plynař - co se stane s vytěženým plynem, cesta plynu až do našich domovů