Pedagogové a asistenti pedagoga
O Vaše děti se v mateřské škole starají naše kvalifikované paní učitelky a asistenti pedagoga

Mgr. Iva Chadzipanajotidisová

učitelka třídy Měsíček, speciální pedagog, logoped, surdoped

Mgr. Soňa Protivínská

učitelka logopedické třídy Měsíček, speciální pedagog

Žaneta Machalová

asistentka pedagoga třídy Měsíček

Pavla Lukášová

učitelka třídy Hvězdička

Bc. Petra Mařáková

učitelka třídy Hvězdička

Lucie Lokajová

asistentka pedagoga třídy Hvězdička

Andrea Kaliská

učitelka třídy Duha

Eva Prostějovská

asistentka pedagoga třídy Duha

Ivana Sládková

učitelka třídy Obláček

Markéta Strakošová

učitelka třídy Obláček

Romana Kahleová

učitelka třídy Sluníčko

Bc. Janeta Šubrtová

učitelka třídy Sluníčko

Dagmar Vaňkátová

asistentka pedagoga třídy Sluníčko

DiS. Lenka Janovičová

učitelka třídy Duha

Alena Gnebusová

školní asistentka třídy Obláček

Ředitelka školy

Mgr. Iva Chadzipanajotidisová

ředitelka školy, speciální pedagog

Ostatní zaměstnanci školy
Další důležití zaměstnanci mateřské školy.

Alena Franková

školnice

Jitka Šavlíková

kuchařka

Eva Stonišová

účetní školy

Karin Lamborová

školnice

Martina Rončková- Ráczová

hlavní kuchařka

Inka Gondková

kuchařka

Kateřina Videnova

vedoucí školní jídelny

Kontakt

školka v Ostravě

Mapa: