Pedagogové a asistenti pedagoga
O Vaše děti se v mateřské škole starají naše kvalifikované paní učitelky a asistenti pedagoga

Andrea Kaliská

učitelka třídy Duha

Pavla Lukášová

učitelka třídy Hvězdička

Romana Kahleová

učitelka třídy Sluníčko

Ivana Sládková

učitelka třídy Obláček

Bc. Lucie Lipčíková

učitelka třídy Duha

Markéta Strakošová

učitelka třídy Obláček

Mgr. Soňa Protivínská

učitelka logopedické třídy Měsíček, speciální pedagog

Mgr. Iva Chadzipanajotidisová

učitelka třídy Měsíček, speciální pedagog, logoped, surdoped

Bc. Petra Mařáková

učitelka třídy Hvězdička

Žaneta Machalová

asistentka pedagoga třídy Měsíček

Eva Prostějovská

asistentka pedagoga třídy Obláček

Lucie Lokajová

asistentka pedagoga třídy Hvězdička

Bc. Janeta Šubrtová

učitelka třídy Sluníčko

Dagmar Vaňkátová

asistentka pedagoga třídy Sluníčko

Zuzana Julinová

Školní asistentka třídy Duha

Ředitelka školy

Mgr. Iva Chadzipanajotidisová

ředitelka školy, speciální pedagog

Ostatní zaměstnanci školy
Další důležití zaměstnanci mateřské školy.

Alena Franková

školnice

Ludmila Hümerová

kuchařka

Jitka Šavlíková

kuchařka

Eva Stonišová

účetní školy

Šárka Osičková

vedoucí jídelny

Karin Lamborová

školnice

Kontakt

školka v Ostravě

Mapa: