Pedagogové a asistenti pedagoga
O Vaše děti se v mateřské škole starají naše kvalifikované paní učitelky, asistenti pedagoga a chůvy.

Andrea Kaliská

učitelka třídy Duha

Pavla Lukášová

učitelka třídy Hvězdička

Romana Kahleová

učitelka třídy Hvězdička

Ivana Sládková

učitelka třídy Obláček

Bc. Lucie Lipčíková

učitelka třídy Obláček

Markéta Strakošová

učitelka třídy Sluníčko

Mgr. Soňa Protivínská

učitelka třídy Sluníčko, speciální pedagog

Mgr. Iva Chadzipanajotidisová

učitelka třídy Měsíček, speciální pedagog, logoped, surdoped

Bc. Petra Mařáková

učitelka třídy Duha

Eva Matušková

asistentka pedagoga třídy Duha

Mgr. Denisa Šínová, DiS.

učitelka třídy Měsíček, speciální pedagog, logoped

Žaneta Machalová

asistentka pedagoga třídy Měsíček

Eva Prostějovská

asistentka pedagoga třídy Hvězdička

Petra Swider

učitelka třídy Měsíček, speciální logoped

Ředitelka školy

Mgr. Iva Chadzipanajotidisová

ředitelka školy, speciální pedagog

Ostatní zaměstnanci školy
Další důležití zaměstnanci mateřské školy.

Alena Franková

školnice

Věra Divácká

školnice

Ludmila Hümerová

kuchařka

Jitka Šavlíková

kuchařka

Eva Stonišová

účetní školy

Inka Gondková

vedoucí jídelny

Kontakt

školka v Ostravě

Mapa: