Pedagogové a asistenti pedagoga
O Vaše děti se v mateřské škole starají naše kvalifikované paní učitelky a asistenti pedagoga

Mgr. Iva Chadzipanajotidisová

učitelka třídy Měsíček, speciální pedagog, logoped, surdoped

Pavla Lukášová

učitelka třídy Hvězdička

Bc. Petra Mařáková

učitelka třídy Hvězdička

Lucie Lokajová

asistentka pedagoga třídy Hvězdička

Andrea Kaliská

učitelka třídy Duha

Eva Prostějovská

asistentka pedagoga třídy Duha

Ivana Sládková

učitelka třídy Obláček

Markéta Strakošová

učitelka třídy Obláček

Romana Kahleová

učitelka třídy Sluníčko

Bc. Janeta Šubrtová

učitelka třídy Sluníčko

Alena Gnebusová

asistentka pedagoga třídy Měsíček

Bc. Anežka Karlíková

učitelka třídy Duha

Bc. Alice Bauerová

učitelka logopedické třídy Měsíček, speciální pedagog

Kateřina Jauernigová

školní asistentka třídy Obláček

Kateřina Lušťková

asistentka pedagoga ve třídě Sluníčko

Ředitelka školy
Ostatní zaměstnanci školy
Další důležití zaměstnanci mateřské školy.

Eva Stonišová

účetní školy

Karin Lamborová

školnice

Martina Rončková- Ráczová

hlavní kuchařka

Veronika Kučová

vedoucí školní jídelny

Antonie Bukajová

kuchařka

Renáta Plačková

školnice

Kontakt

školka v Ostravě

Mapa: