Nadstandartní aktivity
V naší mateřské škole je pro děti připravena celá řada nadstandartních aktivit, které napomáhají ke komplexnímu rozvoji ratolestí.

Průzkumnický klub Zvídálka a Dobrušky

KAŽDÉ  LICHÉ ÚTERÝ VE TŘÍDĚ MĚSÍČEK:
1 SKUPINA OD 13:00- 14:00 HODIN
VÍCE INFORMACÍ

keramika

PONDĚLÍ V KERAMICKÉ DÍLNĚ- HVĚZDIČKA

1. SKUPINA 12:30 - 13:30 hod.

ÚTERÝ V KERAMICKÉ DÍLNĚ- DUHA

2. SKUPINA 12:30 - 13:30 hod.

STŘEDA V KERAMICKÉ DÍLNĚ- DUHA A HVĚZDIČKA     

3. SKUPINA 12:30- 14:30 hod.                                                                                                            
Děti vyrábějí z hlíny nejrůznější výrobky, které po vypálení v naší peci glazují a po vypálení glazur si výrobky odnášejí domů.

Více informací

judo

STŘEDA VE TŘÍDĚ MĚSÍČEK

1.SKUPINA 14:30 - 15:15 hod HVĚZDIČKA a MĚSÍČEK
2. SKUPINA 15:15 - 16:00 hod DUHA a MĚSÍČEK
Judo je moderní, dynamicky se vyvíjející sport, který v posledních letech zaznamenal na celém světě nebývalý rozvoj.

Více informací

moderní gymnastika

ČTVRTEK VE TŘÍDĚ DUHA

1. SKUPINA 14:30- 15:15 hod. OBLÁČEK A SLUNÍČKO

2.SKUPINA 15:15- 16:00 hod. HVĚZDIČKA A DUHAModerní gymnastika jako ryze ženský sport, představuje především soulad pohybu s hudbou, velký pohybový rozsah a vysoký stupeň koordinace těla s náčiním.

Více informací

Šachy

STŘEDA

1. SKUPINA 9.00- 9:30 hod HVĚZDIČKA
2. SKUPINA 9:30- 10:00 hod DUHA A MĚSÍČEK

Více informací

Polytechnický kroužek

STŘEDA     

1. SKUPINA 12.30- 13.30 hod

ČTVRTEK   

2.  SKUPINA 12:30 - 13. 30  hod.

Více informací

 Šroubci - 5 lekcí

OD 10. 9. 2020 5 ČTVRTKŮ ZA SEBOU V DÍLNĚ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

TŘÍDA HVĚZDIČKA A MĚSÍČEK - 8:30- 9:45 HOD. 

TŘÍDA DUHA A MĚSÍČEK - 10:00- 11:15 HOD.

Více informací

Nadstandardní aktivity