Judo

Sportovní aktivita JUDO probíhá pod hlavičkou 1. Judo clubu Baník Ostrava s trenérem vždy ve STŘEDU. Začínáme 6.10. 2021.

1. skupina třída Duha 14:30-15:15; 2. skupina třída Hvězdička 15:15-16:00, trénink probíhá na třídě Měsíček

Několik slov našeho trenéra juda Dušana Kozy:

Trénování juda je pod hlavičkou 1. Judo clubu Baník Ostrava. Během tréninkových jednotek se na školkách věnujeme hlavně všeobecnému tělesnému vývoji, základům akrobacie, koordinace pohybu, posilování, hrám a pod. V neposlední řadě nám jde o to, aby si děti k pohybu a sportu jako takovému vypracovali pozitivní návyky a měli ho rady. Po skončení předškolní docházky nabízíme obrovské možnosti na pokračování v našich tréninkových centrech, které jsou na mnoha místech Ostravy.

Judo je moderní, dynamicky se vyvíjející sport, který v posledních letech zaznamenal na celém světě nebývalý rozvoj. Původně judo vzniklo jako bojové umění z Ju – Jitsu, ale dnes převažuje jeho ryze sportovní charakter. Od roku 1960, kdy byly Olympijské hry v Tokiu je judo zařazeno mezi tyto sporty do dnes.

Až do dnešních let, se po celé století dochovali základní rysy původních myšlenek zakladatele tohoto sportu Jigora Kana (1860-1938), který se narodil v Japonsku.

Judo je kytice svázaná z těchto květů:

  • Zdvořilost - dokázat respektovat druhé
  • Odvaha – umět vždy poctivě jednat
  • Upřímnost – znamená říci slušně, co si člověk myslí
  • Čest – dodržet dané slovo
  • Skromnost – nevynášet sebe sama do nebes, nepovyšovat se
  • Respekt – bez respektu není důvěry
  • Sebeovládání – dokázat udržet na uzdě svůj hněv