Polytechnický kroužek - Malý technik

"Malý hrnčíř" proběhne 10.11. 2021 - výroba na hrnčířském kruhu pro předškolní děti na třídách Hvězdička, Duha a Měsíček.

Aktivita probíhá na třídách Duha a Hvězdička jako polytechnický kroužek pro předškolní děti s třídními učitelkami.