Průzkumnický klub Zvídálka a Dobrušky pro nadané

Průzkumnický klubík Zvídálka a Dobrušky je určen pro děti nominované jako nadané nebo mimořádně nadané. Cílem je vyhledávání, rozvoj a podpora talentu již v předškolním věku. Využíváme metodu NTC učení a jsme školkou spolupracující s Mensou ČR. Děti jsou nominovány třídními učitelkami ze všech tříd MŠ a na společných setkáních prozkoumávají svět rozmanitými způsoby více do hloubky dle jejich individuálních zájmů a potřeb. Encyklopedie, mapa, souřadnicová síť, logické hry, to vše je nám blízké, při pokusech si své nápady ověříme a seznámíme se i s digitálními pomocníky - moderními roboty a tablety. S klubíkem vyrážíme i na řadu výletů za zážitkovým vzděláváním. 

Naše setkání jsou ve dvou skupinách každé sudé pondělí a úterý v klubovně Průzkumnického klubíku.

Na naši první aktivitu mimo mateřskou školu jsme vyrazili na exkurzi do ostravské ZOO, dopodrobna jsme si prohlédli a dozvěděli se spoustu zajímavostí a životě v českých lesích a polích, obzvláště o zajících. Viděli jsme, jak se chovají jeleni v říjnu a nechali se okouzlit podzimní barevností lesa. Těšíme se na další návštěvu.celý článek

Začátek našeho scházení se nese v duchu seznamování, oťukávání se mezi sebou, hledáme také oblasti zájmu dětí a objevujeme výši již získaných znalostí. Letos jsme zahájili průzkumnické téma - "Odkud jsem? Prozkoumáváme Zemi". Do tématu zařazujeme i aktivity pro prohlubování paměťových cest a práci s metodou NTC. Nabídka aktivit je konzultována i s třídními učitelkami a po celý podzim probíhá postupná prediagnostika nadání a mimořádného nadání.celý článek

MŠ Hornická se od letošního školního roku stala spolupracující školkou s organizací MENSA ČESKO, která sdružuje, propojuje a podporuje nadané děti, jejich rodiče a učitele napříč všemi stupni vzdělávání v celé ČR. Většina pedagogických pracovnic byla proškolena a nyní aktivně aplikuje ve svých vzdělávacích činnostech metodu NTC learningu. Získáním statutu spolupracující školky s Mensou Česko tak byla naší školce i formálně potvrzena vysoká úroveň cílené péče a vzdělávání o skupinu dětí s možným nadáním či mimořádným nadáním.celý článek