Průzkumnický klub Zvídálka a Dobrušky pro nadané

Průzkumnický klub Zvídálka a Dobrušky je určen pro děti nominované jako nadané či mimořádně nadané. Cílem je vyhledávání, rozvoj a podpora talentu již v předškolním věku. Děti jsou nominovány ze všech tříd MŠ a na společných setkáních prozkoumávají svět nejrůznějšími způsoby více do hloubky. Encyklopedie, mapa, souřadnicová síť, logické hry, to vše je nám blízké, při pokusech si své nápady ověříme a seznámíme se i s digitálními pomocníky - moderními roboty a tablety.

Naše setkání jsou každé sudé úterý v klubovně Průzkumnickém klubíku.

16. 10.
2022

Stromy, keře, počítače, myšky, krásy světa, koukáme se na to, každý svýma očima...celý článek

Vydaly jsme se s dětmi na výlet do Dolní oblasti Vítkovic a do Velkého světa Techniky a moc se nám tam líbilo...celý článek