Průzkumnický klub Zvídálka a Dobrušky pro nadané

Průzkumnický klub Zvídálka a Dobrušky je určen pro děti nominované jako nadané nebo mimořádně nadané. Cílem je vyhledávání, rozvoj a podpora talentu již v předškolním věku. Využíváme metodu NTC učení a jsme školkou spolupracující s Mensou ČR. Děti jsou nominovány třídními učitelkami ze všech tříd MŠ a na společných setkáních prozkoumávají svět rozmanitými způsoby více do hloubky dle jejich individuálních zájmů a potřeb. Encyklopedie, mapa, souřadnicová síť, logické hry, to vše je nám blízké, při pokusech si své nápady ověříme a seznámíme se i s digitálními pomocníky - moderními roboty a tablety. S klubíkem vyrážíme i na řadu výletů za zážitkovým vzděláváním. 

Naše setkání jsou ve dvou skupinách každé sudé pondělí a úterý v klubovně Průzkumnického klubíku.