Průzkumnický klub Zvídálka a Dobrušky pro nadané

Průzkumnický klubík Zvídálka a Dobrušky je určen pro děti nominované jako nadané nebo mimořádně nadané. Cílem je vyhledávání, rozvoj a podpora talentu již v předškolním věku. Využíváme metodu NTC učení a jsme školkou spolupracující s Mensou ČR. Děti jsou nominovány třídními učitelkami ze všech tříd MŠ a na společných setkáních prozkoumávají svět rozmanitými způsoby více do hloubky dle jejich individuálních zájmů a potřeb. Encyklopedie, mapa, souřadnicová síť, logické hry, to vše je nám blízké, při pokusech si své nápady ověříme a seznámíme se i s digitálními pomocníky - moderními roboty a tablety. S klubíkem vyrážíme i na řadu výletů za zážitkovým vzděláváním. 

Naše setkání jsou ve dvou skupinách každé sudé pondělí a úterý v klubovně Průzkumnického klubíku.

Od čtvrtka 11.4. se budeme pravidelně setkávat s lektorkou Evou Svobodovou. V 8 setkáních, které nás do konce května čekají dětem přiblížíme svět z trochu jiné stránky pomocí meditačních, relaxačních technik. Muzikoterapeutických nástrojů, dětské jógy. Budeme posilovat kreativitu, základy pro vytváření sebehodnoty, sebedůvěry dětí, a také zklidňování a prožívání přítomného okamžiku, které nadaní často, tak potřebují. V angličtině dnes tak populární "wellbeing a mindfulness" (j. duševní a fyzická pohoda, všímavost). Pojďte nahlédnout, jak se nám to daří...celý článek

aneb náš den v "Domě umění" v Ostravě. Přemýšleli jste někdy nad tím, co všechno je vlastně umění?celý článek

04. 04.
2024
Připravujeme se na relaxační kurz...
Autor: Bc. Petra Mařáková

Seznámení s naším tělem, smysly i dotykem. Pojmenuj a najdi vše, co tě napadně.celý článek

12. 03.
2024
Programování s Emilem - H-edu
Autor: Bc. Petra Mařáková

Díky financím z projektu "Teta VIII" poskytnutým Statutárním městem Ostrava zavádíme novou metodu "Informatika s Emilem" společnosti H-edu pro rozvoj informatického myšlení. Objevitelskými metodami se seznamujeme s algoritmizací, plánováním postupu a s vlastním využíváním digitálních technologií na našich tabletech a noteboocích. Děti vše i zaznamenávají do vlastních pracovních sešitů, čímž podporujeme systematizaci v pracovních postupech.celý článek

Už v mateřské škole myslíme na užitečnost dovedností Vašich dětí pro budoucnost - tak stavíme základy pro pochopení digitálních technologií v našem světě - plánování, algoritmizace, přemýšlení nad obsahem informací a práce s chybou. To vše je nám při našich setkáních blízké.celý článek

Činnost Průzkumnického klubíku a podpora nadaných v naší MŠ dlouholetě díky projektům financovaných z prostředků statutárního města Ostrava v souladu s Programem na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území města Ostravycelý článek

Svět kolem nás je pestrý, podporujeme děti širokou nabídkou okruhů témat, zacházíme do hloubky a vyhledáváme tak to, co by je mohlo zaujmout a přinášet jim radost v jejich dalším zcela přirozeném rozvoji. Přinášíme neobvyklé pohledy a podporujeme je v kladení otázek. Nic přece není špatně... Víte už, co naplňuje Vaše nadané dítko?celý článek

07. 11.
2023

Rozšiřujeme si obzory o nové zážitky. Rozvíjíme kreativitu, všímavost, zvídavost a kritické myšlení. To vše, tentokráte pomocí hudby.celý článek

25. 10.
2023

Na naši první aktivitu mimo mateřskou školu jsme vyrazili na exkurzi do ostravské ZOO, dopodrobna jsme si prohlédli a dozvěděli se spoustu zajímavostí a životě v českých lesích a polích, obzvláště o zajících. Viděli jsme, jak se chovají jeleni v říjnu a nechali se okouzlit podzimní barevností lesa. Těšíme se na další návštěvu.celý článek

Začátek našeho scházení se nese v duchu seznamování, oťukávání se mezi sebou, hledáme také oblasti zájmu dětí a objevujeme výši již získaných znalostí. Letos jsme zahájili průzkumnické téma - "Odkud jsem? Prozkoumáváme Zemi". Do tématu zařazujeme i aktivity pro prohlubování paměťových cest a práci s metodou NTC. Nabídka aktivit je konzultována i s třídními učitelkami a po celý podzim probíhá postupná prediagnostika nadání a mimořádného nadání.celý článek