Průzkumnický klub Zvídálka a Dobrušky

Průzkumnický klub Zvídálka a Dobrušky je určen pro nadané děti a mimořádně nadané děti. Cílem je vyhledávání, rozvoj a podpora talentu již v předškolním věku. Děti jsou nominovány ze všech tříd MŠ a na společných setkáních prozkoumávají svět nejrůznějšími způsoby více do hloubky. Děti si vyzkouší práci s encyklopediemi, mapou, souřadnicovou sítí, při hrách využíváme četné pomůcky, pomocí kterých děti zjišťují a vyhledávají informace, ověřují vše při pokusech a seznámí se i s digitálními pomocníky - moderními roboty.