O škole
V centru veškerého dění školy stojí DÍTĚ. Řídíme se heslem: „Když můžeme udělat něco, jak nejlépe dovedeme, proč to dělat jinak.“

Vize školy

 • naše mateřská škola je vysoce profesně ceněným zařízením
 • každý zaměstnanec je vyspělou, jedinečnou, v kolektivu nepostradatelnou osobností 
 • společně strávené chvíle jsou příjemné a přínosné nejen pro děti, jejich zákonné zástupce či rodinné příslušníky a přátele, ale i pro všechny zaměstnance, zástupce zřizovatele, pracovníky kontrolních orgánů, dodavatele, návštěvníky z řad široké veřejnosti ……
 • absolventi naší mateřské školy jsou dle svých možností skvěle připraveni jak na další vzdělávání, tak i na život se vším, co člověku každodenně přináší, a rozvíjejí se v člověka vysokých lidských kvalit
 • pozitivní, nezapomenutelné vzpomínky na dobu strávenou v naší mateřské škole si všichni zúčastnění nesou celým svým dalším životem, na školu vzpomínají a vracejí se do ní ať už jako návštěvníci, rodiče či prarodiče, sponzoři či spolupracovníci

Silné stránky školy

 • silný, harmonický, komunikačně zdatný a duševně mladý kolektiv s velkými pedagogickými zkušenostmi
 • vysoká úroveň polytechnického vzdělávání 
 • mnoho nového tělovýchovného vybavení
 • mnoho nových velmi kvalitních pomůcek
 • veselost, humor, bezprostřednost
 • projevování respektu a vstřícnosti k dětem, rodičům i spolupracovnicím 
 • dobré jméno školy nejen v blízkém okolí
 • kvalifikovaný pedagogický sbor, profesionalita
 • kvalitní logopedická péče vycházející z profesní přípravy učitelek i bohatého materiálního vybavení
 • velké množství externě finančně podpořených a kvalitně zrealizovaných projektů
 • technické vybavení (interaktivní panely, notebooky, dataprojektor, plátno, kamera, každá třída vlastní fotoaparát)

Další pozitiva

 • kvalitní vedení školy s manažerskými schopnostmi
 • vkusně zrekonstruované prostory školy 
 • využívání moderních programů a metod = kvalitní příprava na další vzdělávání
 • kvalitní fungování stravovacího úseku – vybavení konvektomatem, profesionálním lisem na ovoce a zeleninu, krouhačem s kutrem
 • dobrá spolupráce se ZŠ Logopedickou Adamusova, ZŠ Zelená a ZŠ Gajdošova i s jinými institucemi
 • čisté, estetické a dobře vybavené prostředí s koutky pro děti
 • kvalitní ozdravné aktivity – finská sauna, ŠVP, lyžařský kurz, plavání
 • PC vybavenost školy
 • dopravní hřiště
 • vlastní keramická dílna
 • ekologický přístup školy k životu
 • samostatnost dětí i zaměstnanců
 • zabezpečení školy čipovým a kódovým systémem