Dotace a dary

23. 04.
2020
TETA IV.
Autor: kolektiv MŠ

Díky SMO jsme mohly uskutečnit a zrealizovat tento projekt TETA IV.Projekt TETA IV. se propojuje s TETOU,TETOU II. a TETOU III. realizovanými v posledních 3 letech.. Technické vzdělávání je jeho základem a propojuje všechny ostatní vzdělávací oblasti.celý článek

26. 09.
2019
TETA III
Autor: kolektiv MŠ

Díky SMO jsme mohli rozjet projekt TETA III, který úzce navazuje na TETU II.celý článek

Projekt „Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP IV.“ je podpořen Moravskoslezským krajem a Fondem pro děti ohrožené znečištěním ovzduší Statutárního města Ostravy.celý článek

- rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, díky němuž bylo umožněno zakoupení "Apple iPadu s příslušenstvím" pro podporu práce s dětmi v logopedické třídě.celý článek

Školní projekt "Předškolní věk - senzitivní období rozvoje řeči" finančně podpořený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.celý článek

18. 01.
2018
Sponzoři
Autor: Kolektiv MŠ

Co nejsrdečněji děkujeme všem zákonným zástupcům dětí, kteří svými finančními příspěvky umožnili nákup krásných hraček, které dětem udělaly obrovskou radost nejen pod vánočním stromečkem, ale každodenně podporují jejich všestranný rozvoj.celý článek

Tento projekt je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je financován z Evropských sociálních fondů a ze státního rozpočtu České republiky.celý článek

18. 01.
2018
Rok 2018
Autor: Kolektiv MŠ

TETA III. Děkujeme za finanční podporu, kterou využíváme pro podporu dětí s technickým talentem.celý článek

18. 01.
2018
Rok 2017
Autor: Kolektiv MŠ

Ve druhé polovině ledna proběhl ozdravný pobyt dětí, oslava 50. výroční založení školy - 40 000 Kč, TETA II technické talenty - 793 000 Kč, Otevřená hřiště v MOaP, Dopravní výchova - 45 000 Kč.celý článek

18. 01.
2018
Rok 2016
Autor: Kolektiv MŠ

Projekty školy byly podpořeny statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a Nadačním fondem VÍTKOVICE STEEL.celý článek