Dotace a dary

Na základě výše uvedeného Rozhodnutí a usnesení rady kraje č. 41/2813 ze dne 28. 3. 2022 nám byli přiděleny finanční prostředky na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálnních kompetencí.celý článek

19. 01.
2022
TETA V
Autor:

Děkujeme SMO za výbornou spolupráci a za velkou finanční podporu, díky které jsme mohly navázat na TETU IV a zrealizovat projekt TETA V. Tento projekt navazuje na všechny ostatní projekty a jeho součástí bylo vybavení předškolních tříd moderní digitální technikou konkrétně tablety a notebooky, které děti využívají při obohacení předškolního vzdělávání různými výukovými programy. Pravidelně se nadané a talentované děti ze všech tříd setkávají v Průzkumnickém klubu Zvídálka a Dobrušky, kde se díky novým digitálním technickým a mediálním pomůckám rozvíjí i v této oblasti a pak společně s paní učitelkami na předškolních třídách pomáhají zaškolit i ostatní děti s těmito digitálními pomůckami.celý článek

23. 04.
2020
TETA IV.
Autor: kolektiv MŠ

Díky SMO jsme mohly uskutečnit a zrealizovat tento projekt TETA IV.Projekt TETA IV. se propojuje s TETOU,TETOU II. a TETOU III. realizovanými v posledních 3 letech.. Technické vzdělávání je jeho základem a propojuje všechny ostatní vzdělávací oblasti.celý článek

26. 09.
2019
TETA III
Autor: kolektiv MŠ

Díky SMO jsme mohli rozjet projekt TETA III, který úzce navazuje na TETU II.celý článek

Projekt „Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP IV.“ je podpořen Moravskoslezským krajem a Fondem pro děti ohrožené znečištěním ovzduší Statutárního města Ostravy.celý článek

- rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, díky němuž bylo umožněno zakoupení "Apple iPadu s příslušenstvím" pro podporu práce s dětmi v logopedické třídě.celý článek

Školní projekt "Předškolní věk - senzitivní období rozvoje řeči" finančně podpořený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.celý článek

18. 01.
2018
Sponzoři
Autor: Kolektiv MŠ

Co nejsrdečněji děkujeme všem zákonným zástupcům dětí, kteří svými finančními příspěvky umožnili nákup krásných hraček, které dětem udělaly obrovskou radost nejen pod vánočním stromečkem, ale každodenně podporují jejich všestranný rozvoj.celý článek

Tento projekt je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je financován z Evropských sociálních fondů a ze státního rozpočtu České republiky.celý článek

18. 01.
2018
Rok 2018
Autor: Kolektiv MŠ

TETA III. Děkujeme za finanční podporu, kterou využíváme pro podporu dětí s technickým talentem.celý článek