Projekty školy

04. 12.
2020
LÉČIVÉ ZVUKY KOLEM NÁS
Autor: kolektiv MŠ

Díky podpory SMO jsme mohly zrealizovat projekt za 80 000 Kč- Léčivé zvuky kolem nás. Díky SMO se náš hudební kabinet rozrostl o nádherné netradiční a netypické nástroje, které se dětem moc líbí a při hře na ně jsou nadšené.Sluneční buben a Tibetské misky využíváme při relaxačních a terapeutických chvilkách a před usnutím, velmi si děti oblíbily citerky a zvonky, na které se dle jednoduchého návodu učí hrát.Také za námi přijela Mgr. Vladimíra Gavlasová se svým programem Muzikohrátky, postupně na všech třídách měly děti možnost prožít okamžiky s hudbou v intimním kruhu svých kamarádů, seznámily se s novými nástroji a nakonec si společně zabubnovaly. Původně jsme chtěly uspořádat muzikoterapii i pro rodiče, ale v rámci opatření nemoci Covid 19 jsme musely tuto akci zrušit. Velmi oblíbeným nástrojem se stal i Dendrofon, díky kterému se děti seznámily s jednotlivými zvuky dřeva stromů.celý článek

23. 04.
2020
TETA IV.
Autor: kolektiv MŠ

Díky SMO jsme mohly uskutečnit a zrealizovat tento projekt TETA IV.Projekt TETA IV. se propojuje s TETOU,TETOU II. a TETOU III. realizovanými v posledních 3 letech.. Technické vzdělávání je jeho základem a propojuje všechny ostatní vzdělávací oblasti.celý článek

14. 05.
2019

V rámci přeshraniční spolupráce škola zahajuje nový projekt technického vzdělávání dětí MŠ. Účastníme se projektu pro vzdělávání pedagogických pracovníků dotovaný EU ze Šablon II.celý článek

17. 12.
2018
Dopravní výchova
Autor: kolektiv MŠ

Díky podpoře SMO vzděláváme děti z jiných mateřských škol v Ostravě v oblasti dopravní výchovy na našem dopravním hřišti.celý článek

17. 12.
2018
TETA III.
Autor: kolektiv MŠ

Díky SMO jsme mohli rozjet projekt TETA III., který úzce navazuje na TETU II.celý článek

11. 12.
2018

Díky zřizovateli MOaP jsme mohly na školní zahradě vytvořit senzitivní chodník.celý článek

11. 12.
2018

Díky zřizovateli MOaP můžeme každý rok dovybavit jednotlivé třídy Tv náčiním a nářadím.celý článek

05. 12.
2018
Nikdo není sám
Autor: kolektiv MŠ
31. 01.
2018
Teta II (technické talenty)
Autor: Kolektiv MŠ
Projekt Teta II

"TETA II." úzce navazuje na loňský projekt "TETA". Letošní varianta je zaměřena na vybudování dalšího technického centra na školní zahradě, který bude sloužit výuce šachů a šachovým hrám, realizaci pokusů technického charakteru, prezentaci technické výuky.celý článek

11. 12.
2017

Nadále budou probíhat aktivity zaměřené na pokusy a experimenty z polytechnické oblasti, na práci v zahradní dílně, kde mají děti možnost rozvíjet své technické nadání ve všech směrech.celý článek