Projekty školy

15. 12.
2023

Díky podpoře SMO jsme mohly zrealizovat projekt Kreativitou za Duhou.celý článek

Projekt je v rámci operačního programu Jan Amos Komenský a je spolufinancován Evropskou unií. Tyto finance slouží k financování školních asistentů, kteří se podílí na zlepšení efektivity a kvality vzdělávání na všech třídách.celý článek

Projekt financován prostředky statutárního města Ostrava v souladu s Programem na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území města Ostravy na rok 2023. Zacílený na plnění programu mateřské školy pro identifikaci a rozvoj nadání, zejména na systematizaci a zintenzivňování podpory při rozvoji jednotlivých kompetencí dětí, vyhledávání talentů a jednotlivých nadání a zájmů dětí. Identifikace možných dětí nadaných a mimořádně nadaných mezi dětmi zapsanými v MŠ pro jejich úspěšné další vzdělávání, celkový rozvoj a utváření šťastné, spokojené a do společnosti úspěšně zařazené osobnosti.celý článek

24. 08.
2022

Díky SMO za poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na tento projekt,díky kterému jsme nechali vyrobit na míru venkovní kuchyňky, zakoupili jsme spotřební, keramický a výtvarný materiál na vyzkoušení si tradičních řemesel, již jsme měli možnost s dětmi vyzkoušet výrobu mýdel za použití nového indukčního vařiče.celý článek

Na školní zahradě jsme vybudovali zvýšené záhony, kde každá třída bude pozorovat životní cykly rodtlinné říše. Do každé třídy jsme zakoupili motýlí zahrádky s cílem spolupodílet se na péči a krmení a zároveň pozorovat žívotní cykly motýlů. Na zahradě jsme vysadili "motýlí keř" pro pozorování opylujícího hmyzu.celý článek

24. 08.
2022
POHYB S RADOSTÍ pro rok 2022
Autor: kolektiv mš

Díky statutárnímu městu Ostrava jsme tentokrát zakoupili tělovýchovné pomůcky pro rozvoj rovnovážných, balančních schopností a obratností, pro uvolňování emocionálního napětí a zklidnění celého těla, na rozvoj prostorové představivosti a na prevenci obezity u dětí útlého věku. K nejoblíbenějším patří trojdílné a gymnastické žíněnky,duhové sedáky a houpačky Joki.celý článek

Díky Městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsme mohli rozšířit a prohloubit výuku šachové hry formou kroužku a podpořit tak děti s tímto šachovým nadáním. Zakoupili jsme velké magnetické stavebnice, stolní šachovnice, lidskou pěnovou šachovnici, ekvizity pro ztvárnění šachových figur, odbornou literaturu v podobě šachových cvičebnic a také digitální technologie. Na konci šk. roku v červnu 2021 jsme pod vedením zkušené mistryně FIDE lektorky Mgr. Tatsiany Bahatky uspořádali v prostorách mateřské školy šachový turnaj, ze kterého si děti odnesly na památku diplom a medaili.celý článek

04. 12.
2020
LÉČIVÉ ZVUKY KOLEM NÁS
Autor: kolektiv MŠ

Díky podpory SMO jsme mohly zrealizovat projekt za 80 000 Kč- Léčivé zvuky kolem nás. Díky SMO se náš hudební kabinet rozrostl o nádherné netradiční a netypické nástroje, které se dětem moc líbí a při hře na ně jsou nadšené.Sluneční buben a Tibetské misky využíváme při relaxačních a terapeutických chvilkách a před usnutím, velmi si děti oblíbily citerky a zvonky, na které se dle jednoduchého návodu učí hrát.Také za námi přijela Mgr. Vladimíra Gavlasová se svým programem Muzikohrátky, postupně na všech třídách měly děti možnost prožít okamžiky s hudbou v intimním kruhu svých kamarádů, seznámily se s novými nástroji a nakonec si společně zabubnovaly. Původně jsme chtěly uspořádat muzikoterapii i pro rodiče, ale v rámci opatření nemoci Covid 19 jsme musely tuto akci zrušit. Velmi oblíbeným nástrojem se stal i Dendrofon, díky kterému se děti seznámily s jednotlivými zvuky dřeva stromů.celý článek

23. 04.
2020
TETA IV.
Autor: kolektiv MŠ

Díky SMO jsme mohly uskutečnit a zrealizovat tento projekt TETA IV.Projekt TETA IV. se propojuje s TETOU,TETOU II. a TETOU III. realizovanými v posledních 3 letech.. Technické vzdělávání je jeho základem a propojuje všechny ostatní vzdělávací oblasti.celý článek

14. 05.
2019

V rámci přeshraniční spolupráce škola zahajuje nový projekt technického vzdělávání dětí MŠ. Účastníme se projektu pro vzdělávání pedagogických pracovníků dotovaný EU ze Šablon II.celý článek