Třída Hvězdička
Třída starších dětí ve věku 4-7 let

Charakteristika třídy Hvězdička

Třídní učitelky:
Romana Kahleová
Pavla Lukášová

Asistentka pedagoga:                                                                                                    Mgr. Iveta Mundierová


Stručná charakteristika třídy:
Třídu Hvězdička navštěvují starší děti, a proto se zaměřujeme hlavně na přípravu pro školu.

Pracujeme s Hláskařem, projektem Dopravní výchovy, rozvíjíme grafomotoriku a klademe důraz na držení tužky. Zaměřili jsme se na rozvoj polytechnické výchovy, uplatňujeme poznatky z „ Technické univerzity“ a děti jsou zapojeny do projektu „ Šroubci“.

Detail třídy
Třída Duha
Třída starších dětí ve věku 4-7 let

Charakteristika třídy Duha

Třídní učitelky:
Světlana Jalůvková
Andrea Kaliská

Asistentka pedagoga:                                                                                                    Petra Mařáková

Třídu Duha navštěvují starší děti, a proto se zaměřujeme hlavně na přípravu pro školu.

Pracujeme s Hláskařem, s Kikusem, projektem Dopravní výchovy, rozvíjíme grafomotoriku a klademe důraz na držení tužky. Zaměřili jsme se na rozvoj polytechnické výchovy, uplatňujeme poznatky z „ Technické univerzity“ a děti jsou zapojeny do projektu „ Šroubci“.

Detail třídy
Třída měsíček
Logopedická třída

Charakteristika třídy Měsíček

Třídní učitelky:
Mgr. Iva Chadzipanajotidisová - speciální pedagog logopedie, surdopedie, specifické poruchy učení
Mgr. Denisa Šínová, DiS.- speciální pedagog, logoped
Žaneta Machalová - asistent pedagoga

Stručná charakteristika třídy:
Ve třídě Měsíček jsou vzdělávány děti s vadami řeči všech věkových kategorií. Třída je naplňována do počtu 10 dětí a obě učitelky a asistent pedagoga jsou přítomní vzdělávání po celé dopoledne, což umožňuje poskytnout dětem maximum individuální pedagogické i speciálně pedagogické péče.

Detail třídy
třída obláček
Třída mladších dětí ve věku 2-4 let

Charakteristika třídy Obláček

Třídní učitelky:
Ivana Sládková
Bc. Lucie Lipčíková

Chůva:                                                                                                                            Eva Matušková

Stručná charakteristika třídy:
My jsme MRÁČCI - OBLÁČCI, veselí jsme zpěváčci, kreslíme, cvičíme, s radostí se učíme :-).. S touto písničkou se každý den vítáme a přejeme si, aby se nám den společně vydařil.

Třída je naplněna 27 dětmi ve věku od 2 roků do 4 let, kde o ně pečují paní učitelky se středoškolským a vysokoškolským pedagogickým vzděláním a chůva.

Detail třídy
Třída sluníčko
Třída mladších dětí ve věku 2-4,5 let

Charakteristika třídy Sluníčko

Třídní učitelky:
Markéta Strakošová
Mgr. Soňa Protivínská - logopedický asistent a speciální pedagog

Stručná charakteristika třídy:
Třídu Sluníčko tvoří 27 dětí a dvě paní učitelky. Děti jsou ve věku 2 – 4,5 let, paním učitelkám je o trochu více. :-)

Naším hlavním cílem je vytvořit ve třídě příjemné klima pro adaptaci dětí a vést je k samostatnosti, zejména v sebeosbsluze (převlékání, stolování, hygiena atd.), v umění požádat o pomoc, zajistit dětem dostatek pohybu ve třídě či na zahradě...

Detail třídy