Třída Hvězdička
Třída starších dětí ve věku 4-7 let

Charakteristika třídy Hvězdička

Třídní učitelky:
Romana Kahleová
Pavla Lukášová

Asistentka pedagoga:                                                                                                     Eva Prostějovská


Stručná charakteristika třídy:
Třídu Hvězdička navštěvují starší děti, a proto se zaměřujeme hlavně na přípravu pro školu.

Pracujeme s Hláskařem, projektem Dopravní výchovy, rozvíjíme grafomotoriku a klademe důraz na držení tužky. Zaměřili jsme se na rozvoj polytechnické výchovy, uplatňujeme poznatky z „ Technické univerzity“ a děti jsou zapojeny do projektu „ Šroubci“.

Detail třídy
Třída Duha
Třída starších dětí ve věku 4-7 let

Charakteristika třídy Duha

Třídní učitelky:
Andrea Kaliská                                                                                                                Bc. Petra Mařáková

Školní asistent:                                                                                                               Eva Matušková 

"My jsme velcí  duháčci, samostatní na práci. Hezky se tu spolu máme, nové věci se dozvídáme."                                                                                                   

Třídu Duha navštěvují starší děti, a proto se zaměřujeme hlavně na přípravu pro školu.

Pracujeme s Hláskařem, s Kikusem, projektem Dopravní výchovy, rozvíjíme grafomotoriku a klademe důraz na držení tužky. Zaměřili jsme se na rozvoj polytechnické výchovy, uplatňujeme poznatky z „ Technické univerzity“ a děti jsou zapojeny do projektu „ Šroubci“.

Detail třídy
Třída měsíček
Logopedická třída

Charakteristika třídy Měsíček

Třídní učitelky:
Mgr. Iva Chadzipanajotidisová - speciální pedagog logopedie, surdopedie, specifické poruchy učení
Bc. Petra Swider

Asistent pedagoga:                                               
Žaneta Machalová

Stručná charakteristika třídy:
Ve třídě Měsíček jsou vzdělávány děti s vadami řeči všech věkových kategorií. Třída je naplňována do počtu 10 dětí a obě učitelky a asistent pedagoga jsou přítomní vzdělávání po celé dopoledne, což umožňuje poskytnout dětem maximum individuální pedagogické i speciálně pedagogické péče.

Detail třídy
třída obláček
Třída mladších dětí ve věku 2-4 let

Charakteristika třídy Obláček

Třídní učitelky:
Ivana Sládková
Bc. Lucie Lipčíková

Stručná charakteristika třídy:
My jsme MRÁČCI - OBLÁČCI, veselí jsme zpěváčci, kreslíme, cvičíme, s radostí se učíme :-).. S touto písničkou se každý den vítáme a přejeme si, aby se nám den společně vydařil.

Třída je naplněna 26 dětmi ve věku od 2 roků do 4 let, kde o ně pečují paní učitelky se středoškolským a vysokoškolským pedagogickým vzděláním.

Detail třídy
Třída sluníčko
Třída mladších dětí ve věku 2-4,5 let

Charakteristika třídy Sluníčko

Třídní učitelky:
Markéta Strakošová
Mgr. Soňa Protivínská - logopedický asistent a speciální pedagog

Asistentka pedagoga:                                                                                                Lucie Lokajová

Stručná charakteristika třídy:
Třídu Sluníčko navštěvuje 26 dětí, jejichž vzdělávání zajišťují dvě paní učitelky a asistentka pedagoga. Děti jsou ve věku 2 – 4,5 let, paním učitelkám je o trochu více. Ale opravdu jen o trochu... :-)

Naším hlavním cílem je vytvořit ve třídě příjemné klima pro adaptaci dětí a vést je k samostatnosti, zejména v sebeosbsluze (převlékání, hygiena, stolování), v umění požádat o pomoc, vyslovit svou potřebu, své přání. Dětem dopřáváme spoustu pohybu, a to jak při ranním cvičení, tak během spontánních her v herně nebo na školní zahradě. Neboť: V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH!

Detail třídy