Třída Hvězdička
Třída starších dětí ve věku 4-7 let

Charakteristika třídy Hvězdička

Třídní učitelky: Pavla Lukášová, Bc. Petra Mařáková

Asistentka pedagoga: Lucie Lokajová

Stručná charakteristika třídy:

Třídu Hvězdička navštěvují starší děti ve věku 4-7let a společně se spolu připravujeme hlavně na nástup do prvních tříd základních škol. Děti rozvíjíme ve všech oblastech jejich osobnosti a hledáme a plně podporujeme jejich talenty.

Detail třídy
Třída Duha
Třída starších dětí ve věku 4-7 let

Charakteristika třídy Duha

Třídní učitelky:
Andrea Kaliská                                                                                                        Bc. Anežka Karlíková                                                                                                  

Asistent pedagoga: Eva Prostějovská      

"My jsme velcí  duháčci, samostatní na práci. Hezky se tu spolu máme, nové věci se dozvídáme."                                                                                                   

Třídu Duha navštěvuje 18 předškolních dětí a 6 dětí středních. Společně se budeme snažit vytvořit skvělou partu a každý den si společně užít. Povedeme děti k samostatnosti v jídle a při sebeobslužných činnostech. Během školního roku se děti seznámí s obrázkovou metodou čtení Kikus, rozvinou si sluchové vnímání metodou Hláskař, u ponku se naučí pracovat s  opravdovým nářadím, kde se naučí řezat, přibíjet hřebíky nebo vyrábět z dřevěných Sami lišt výrobky, které si odnesou domů, letos si vyzkouší i projekt Malý řemeslník. Během školního roku se budou děti seznamovat a někteří zdokonalovat v šachách, budou si moct vyzkoušet lekce Malé technické univerzity, Digitální technické univerzity nebo Výzkumně laděné koncepce. Ke vzdělávání využijeme interaktivní tabuli, kde si pustíme zajímavé prezentace, využijeme tablety. technické a robotické pomůcky z našich kabinetů. Využijeme prvky Montessori pedagogiky. Na jaře si děti na našem dopravním hřišti vyzkouší projekt Dopravní výchovy. Na třídě Obláček se budeme scházet a rozcházet, budeme se třídou spolupracovat a zvát je na různá představení a akce do naší třídy. 

Detail třídy
Třída měsíček
Logopedická třída

Charakteristika třídy Měsíček

Třídní učitelky:
Mgr. Iva Chadzipanajotidisová - speciální pedagog logopedie, surdopedie, specifické poruchy učení
Mgr. Soňa Protivínská-  logopedický asistent a speciální pedagog

Asistent pedagoga:                                               
Žaneta Machalová

Stručná charakteristika třídy:
Ve třídě Měsíček jsou vzdělávány děti s vadami řeči všech věkových kategorií. Třída je naplňována do počtu 10 dětí a obě učitelky a asistentka pedagoga jsou přítomny vzdělávání po celé dopoledne, což umožňuje poskytnout dětem maximum individuální pedagogické i speciálně pedagogické péče.

Detail třídy
třída obláček
Třída mladších dětí ve věku 2-4 let

Charakteristika třídy Obláček

Třídní učitelky:
Ivana Sládková
Markéta Strakošová

Školní asistent: 

 Kateřina Jauernigová

Stručná charakteristika třídy:
My jsme MRÁČCI - OBLÁČCI, veselí jsme zpěváčci, kreslíme, cvičíme, s radostí se učíme :-).. S touto písničkou se každý den vítáme a přejeme si, aby se nám den společně vydařil.

Třída je naplněna 25 dětmi ve věku od 2 roků do 4 let, kde o ně pečují paní učitelky se středoškolským pedagogickým vzděláním.

Detail třídy
Třída sluníčko
Třída mladších dětí ve věku 2-4,5 let

Charakteristika třídy Sluníčko

Třídní učitelky:
Romana Kahleová
Bc.Janeta Šubrtová

Asistentka pedagoga:                                                                                                

Kateřina Lušťková

Stručná charakteristika třídy:
Třídu Sluníčko navštěvuje 24dětí, jejichž vzdělávání zajišťují dvě paní učitelky a asistentka pedagoga. Děti jsou ve věku 2 – 4,5 let, paním učitelkám je o trochu více. Ale opravdu jen o trochu... :-)

Naším hlavním cílem je vytvořit ve třídě příjemné klima pro adaptaci dětí a vést je k samostatnosti, zejména v sebeosbsluze (převlékání, hygiena, stolování), v umění požádat o pomoc, vyslovit svou potřebu, své přání. Dětem dopřáváme spoustu pohybu, a to jak při ranním cvičení, tak během spontánních her v herně nebo na školní zahradě. Neboť: V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH!

Detail třídy