Charakteristika třídy Duha

Třídní učitelky:
Andrea Kaliská                                                                                                                Bc.Petra Mařáková

Školní asistent:                                                                                                               Eva Matušková

Co o nás napsali rodiče našich dětí:
Úsměvy. Veselost, hravost, kreativita, ochranná křídla. Učení a písničky. Čas na to se zastavit na kus řeči, starostlivost a zároveň lehkost, srdečnost......

Duha

21. 02.
2021

S dětmi jsme si celý týden povídaly o Novém roce, dávaly jsme si novoroční předsevzetí,mluvily jsme o Třech králích,o Tříkrálové sbírce, četly si o nich příběh a pak si jej zhudebnily a zdramatizovaly a poslaly přes službu uložto rodičům, aby i rodiče měly nádherný zážitek.celý článek

21. 02.
2021

S dětmi jsme strojily stromeček, vyráběly vánoční přáníčka a dárečky, které si pak děti odnesly domů. Děti se naučily pomocí fotoreceptu vyrobit těsto a upéct perníčky. Přišel k nám Ježíšek a přinesl nám spoustu nových her a hraček. Poprvé jsme natočily vánoční besídku pro rodiče a pak ji rodičům emailem přes službu uložto rozeslaly.celý článek

V listopadu jsme si s dětmi vyzkoušely další lekci MTU a to Stavitele věží. Sestavovaly jsme tentokráte podle plánku vysílač Ještěd, děti ve skupinách společně postavily 4 Ještědy z lega dupla a bylo vidět, že z plánku už umí číst. Dozvěděly se, co je základna, vnější a vnitřní konstrukce,co je opláštění. Moc je bavila i pohybová hra Věže.celý článek

05. 12.
2020
téma - Vítr
Autor:

Děti se v listopadu dozvěděly, co je vítr a co všechno dokáže, vyzkoušely si spoustu pokusů, objevů, předpokladů a ověření, seznámily se grafem a jeho zápisem. Vyrobené padáky pak odzkoušely při pobytu venku.celý článek

Děti se seznámily s pověstí o Svatém Martinovi a s pranostikami s ním souvisejícími, zahrály jsme si příběh, naučily se novou hru a vyrobily si koníka a podkovu z papíru.celý článek

05. 11.
2020

Děti si z Malé technické univerzity již od září vyzkoušely a prožily lekce Malého stavitele,Stavitele města a nyní jsme navázaly na Malého architekta- děti se seznámily s prací architekta, dozvěděly se, co jsou obvodové zdi a příčky, co je to půdorys.Pomocí lega dupla si vyzkoušely stavbu půdorysu podle plánku a kooperovaly spolu ve skupinkách.celý článek

01. 11.
2020
Postavíme domeček
Autor: duhové víly

Dšti se seznámily s pohádkou 3 prasátka,vyrobily si pak loutky k pohádce a z různých materiálů pak vyrobily i domečky,jako měla prasátka. Naučily se novou písničku 3 Čuníci.Vyzkoušely si různé technické stavebnice,poprvé si namíchaly maltu a naučily se vázat cihly a postavit zeď,seznámily se s úvodem do geometrie pomocí geodesek.celý článek

01. 11.
2020

Poznávaly jsme dary a plody podzimu,naučily se novou hru Na houbaře,novou písničku Podzimní zahrádka a Podzimku,vyzkoušely si novou techmiku a práci s vlnou, seznámily jsme se s novou metodou Předpoklad a ověření,na interaktivní tabuli jsme pracovaly s programem Les. Zapojily jsme se do soutěže Barevný podzim.celý článek

My jsme velcí duháčci, samostatní na práci. Hezky se tu spolu máme, nové věci se dozvídáme.celý článek