Charakteristika třídy Duha

Třídní učitelky:
Andrea Kaliská                                                                                                      Bc. Anežka Karlíková                                                                                                      

Asistent pedagoga Eva Prostějovská

Co o nás napsali rodiče našich dětí:
Úsměvy. Veselost, hravost, kreativita, ochranná křídla. Učení a písničky. Čas na to se zastavit na kus řeči, starostlivost a zároveň lehkost, srdečnost..

Duha

Měsíc březen je měsícem knihy, a proto jsme se věnovaly knihám. Seznámily jsme se s různými druhy knih, hrály si na knihovnu s vyrobenými průkazkami, každý si vyrobil svůj ruční papír. V knihách jsme objevily vesmír a sluneční soustavu a tak jsme se postupně seznamovaly se všemi planetami pomocí krásné knížky Pohádky z vesmíru. Přiřadily jsme si znamení podle data narození a poznaly některé horniny a minerály.celý článek

Seznámily jsme se postupně s hudebními nástroji i netradičními a zahrály si na ně, dostaly jsme na třídu buben štěstí, který pro jeho uklidňující zvuky využíváme při odpočinku k relaxaci. Se třídou Obláček jsme si společně užily karneval plný hudby, zábavy, tanečků a soutěží. Poprvé jsme si uspořádaly pěveckou soutěž MŠ hledá Superstar, která se setkala s velkým ohlasem jak u dětí tak u p. učitelek.celý článek

V lednu jsme si vyzkoušely díky napadanému sněhu pokusy se sněhem a ledem, vyzkoušely jsme si zimní sporty ve školce i venku, dozvěděly jsme se, kde leží na mapě Arktida a Antarktida a kdo je obývá. Využily jsme nově založených čtenářských kufříků Lední medvěd a Tučňáci.celý článek

V adventní čas nás navštívil Mikuláš. Tentokráte přišel s Čertem i s Andělem, který pak dětem za taneček rozdal mikulášské balíčky. Stromeček děti nazdobily a vánoční dílničky s rodiči si moc užily. Téměř všichni pak zůstaly a podpořily nás na celorepublikové akci Česko zpívá koledy, kde jsme si spoelčně v 18: 00 hodin zazpívaly nejznámější vánoční koledy.celý článek

Vypravily jsme se s dětmi na vyhlídkovou věž Nové radnice, abychom viděli naše město z velké výšky. Pak jsme si společně vyzkoušely zajímavé lekce zakoupené Malé technické univerzity- stavitel města a Malý architekt, kde děti sestavovaly podle plánku a učily se spolu kooperovat ve skupinách. Na tradiční akci Uspávání broučků jsme pak po soutěžích, tanečku a lampiónovém průvodu uspaly broučky ve svých domečcích.celý článek

Technický kroužek máme s předškoláčky každý týden, postupně se seznamujeme s technickými pomůckami a stavebnicemi, po seznámení si bereme tyto nadstandartní pomůcky do třídy, kde dále s nimi seznamujeme i ostatní děti.celý článek

Seznamuje se s královskou hrou Šachy, učíme se postupně jednotlivé šachové figurky a jejich tahy. Ve dvojicích se pak v šachové hře zdokonalujeme a procvičujeme je i venku na venkovních velkých šachovnicích.celý článek

Seznamovaly jsme se s podzimními květinami pomocí živých květin, s jejich vůní a charakteristickým tvarem, vyrobily jsme si slunečnice a na chodbě nám pak vyrostla podzimní zahrádka. S růží jsme otrhaly okvětní lístky a přidaly je pak do formiček na mýdlo, které jsme si pak uvařily a jako malý dáreček si pak odnesly domů. V kostýmech jsme se pak naučily novou hudebně pohybovou hru Šípková Růženka a vyzkoušely si spoustu pokusů s živými i papírovými kytkami.celý článek

Staly se z nás Duháčci a ve své nové třídě Duha jsme se seznamovaly s našimi novými kamarády, paní učitelkami, hračkami, pomůckami. Navazovaly jsme nová přátelství mezi dětmi a paní učitelkami. Ve třídě, v šatně a na školní zahradě jsme se seznamovaly s pravidly a učily se je dodržovat. Do třídy jsme si pak společně nakreslily nová pravidla a společně je rozmístily po třídě.celý článek