Charakteristika třídy Hvězdička

Třídní učitelky: Pavla Lukášová, Bc. Petra Mařáková

Asistentka pedagoga: Lucie Lokajová

Třídu Hvězdička navštěvují starší děti ve věku 4-7let a společně se spolu připravujeme hlavně na nástup do prvních tříd základních škol. Děti rozvíjíme ve všech oblastech jejich osobnosti a hledáme a plně podporujeme jejich talenty. Děti vedeme k velké samostatnosti - prostírání stolů, mazání pomazánek, nalévání pití i polévky, děti si po sobě umí uklidit. Rozvíjíme grafomotoriku dětí a klademe důraz na správné držení tužky. Aktivity připravujeme za využití metod Hláskaře, prvků a pomůcek Montessori pedagogiky (montessori matematiky, jazykové a smyslové výchovy) a zapojujeme se do nejrůznějších projektů přes Dopravní výchovu s Besipem, polytechnickou výchovu a "Malou technickou univerzitu". V neposlední řadě také projekt "Šroubci" spolu s Dolní oblastí Vítkovic. Děti se ve třídě seznámí s "Malou digitální univerzitou" a s programováním s jednoduchými roboty. Spolupracujeme i s blízkými ZŠ. V naší třídě tak panuje přátelská atmosféra.

Vzkaz:
Věříme, že spolu zažijeme spoustu legrace a zábavy a že se Vaše/naše děti budou těšit připravené do základní školy.

Aktuality ve třídě Hvězdička:

08. 02.
2023
8.2. Karneval
Autor:

...hej, hej, hej, pojďte s námi na maškarní rej!celý článek

24. 10.
2022

Děti se seznamují s reáliemi České republiky.celý článek

26. 09.
2022

Poznáváme své okolí - město, seznamujeme se s mapou, dopravní výchovou, piktogramy a stavíme město. Hrajeme si s prvními lekcemi Malé technické univerzity. Koukejte, jak je krásné naše město...celý článek

12. 09.
2022

Znovu jsme se potkali a společnou radost a smích zase poznali. Takto naše září..celý článek