Charakteristika třídy Hvězdička

Třídní učitelky: Pavla Lukášová, Bc. Petra Mařáková

Asistentka pedagoga: Lucie Lokajová

Třídu Hvězdička navštěvují starší děti ve věku 4-7let a společně se spolu připravujeme hlavně na nástup do prvních tříd základních škol. Děti rozvíjíme ve všech oblastech jejich osobnosti a hledáme a plně podporujeme jejich rozličné talenty. Děti vedeme k velké samostatnosti - prostírání stolů, mazání pomazánek, nalévání pití i polévky, děti si po sobě umí uklidit. Rozvíjíme grafomotoriku dětí a klademe důraz na správné držení tužky. Aktivity připravujeme za využití metod Hláskaře, prvků a pomůcek Montessori pedagogiky (montessori matematiky, jazykové a smyslové výchovy) a zapojujeme se do nejrůznějších projektů přes Dopravní výchovu s Besipem, polytechnickou výchovu a "Malou technickou univerzitu". V neposlední řadě také projekt "Šroubci" spolu s Dolní oblastí Vítkovic. Děti se ve třídě seznámí s "Malou digitální univerzitou" a s programováním s jednoduchými roboty. Aplikujeme metodu NTC učení a jako školka spolupracující s Mensou podporujeme rozvoj nadaných dětí. Spolupracujeme úzce i s blízkými ZŠ. V naší třídě panuje pohodová a přátelská atmosféra. Těšíme se na Vás.

Vzkaz:
Věříme, že spolu zažijeme spoustu legrace a zábavy a že se Vaše/naše děti budou těšit připravené do základní školy.

Aktuality ve třídě Hvězdička:

18. 09.
2023

Malá technická univerzita - začínáme jako malí stavitelé - představujeme se - už znám své celé jméno a adresu; seznámení s mapou - poznávání piktogramů; stavba podle plánku, orientuji se ve svém okolí - místa v Ostravě; umím stavět jako zedník - vázání cihel, stavby budov z Lego Duplocelý článek

Seznamujeme se s okolní přírodou, vnímání a nacítění krásy zahrádky, první setkávání se školáckými úkoly, jednotažky, písmena, třísložkové karty, začínáme zase polytechnickou výchovu..celý článek

Seznámení s novou třídou a budovou školky, základní orientace v pravidlech a vytvoření pohody a nových zážitků s novými kamarády. Snaha o podepisování a první školácké aktivity.celý článek