Charakteristika třídy Hvězdička

Třídní učitelky: Pavla Lukášová, Bc. Petra Mařáková

Asistentka pedagoga: Lucie Lokajová

Třídu Hvězdička navštěvují starší děti ve věku 4-7let a společně se spolu připravujeme hlavně na nástup do prvních tříd základních škol. Děti rozvíjíme ve všech oblastech jejich osobnosti a hledáme a plně podporujeme jejich talenty. Děti vedeme k velké samostatnosti - prostírání stolů, mazání pomazánek, nalévání pití i polévky, děti si po sobě umí uklidit. Rozvíjíme grafomotoriku dětí a klademe důraz na správné držení tužky. Aktivity připravujeme za využití metod Hláskaře, prvků a pomůcek Montessori pedagogiky (montessori matematiky, jazykové a smyslové výchovy) a zapojujeme se do nejrůznějších projektů přes Dopravní výchovu s Besipem, polytechnickou výchovu a "Malou technickou univerzitu". V neposlední řadě také projekt "Šroubci" spolu s Dolní oblastí Vítkovic. Děti se ve třídě seznámí s "Malou digitální univerzitou" a s programováním s jednoduchými roboty. Spolupracujeme i s blízkými ZŠ. V naší třídě tak panuje přátelská atmosféra.

Vzkaz:
Věříme, že spolu zažijeme spoustu legrace a zábavy a že se Vaše/naše děti budou těšit připravené do základní školy.

Aktuality ve třídě Hvězdička:

Zúčastnili jsme se společně s našimi rodiči celorepublikové akce Celé Česko čte dětem. Děkujeme Vám naši rodičové a další rodinní příslušníci. Bavilo nás to s Vámi.celý článek

Jedlé květy, dramatizace pohádky Šípková Růženka, pozorování městské zeleně a jejích změn na podzim, doprava a naše sídliště v okolí, výroba makety a mapy. lekce Malý kartograf a Malý stavitel, to vše už jsme si vyzkoušeli. Pojďme zkoumat zase dále...celý článek

Seznámení s dopravními značkami a dopravními situacemi, jízda na koloběžce. Chování v nebezpečných situacích a pravidla pro chodce a motoristy. Také poznávání okolí mateřské školy na vycházce.celý článek

03. 09.
2021

Vítáme Vás v naší třídě Hvězdička po prázdninách - seznamování s kamarády, značkami, třídou a školkou. Vytváření pravidel třídy. První vyrábění a malování.celý článek