Charakteristika třídy Hvězdička

Třídní učitelky:
Romana Kahleová
Pavla Lukášová

Asistentka pedagoga:

Eva Prostějovská

Třídu Hvězdička navštěvují starší děti, a proto se zaměřujeme hlavně na přípravu pro školu. Pracujeme s Hláskařem, projektem Dopravní výchovy, rozvíjíme grafomotoriku a klademe důraz na držení tužky. Zaměřili jsme se na rozvoj polytechnické výchovy, uplatňujeme poznatky z „ Technické univerzity“ a děti jsou zapojeny do projektu „ Šroubci“. Úzce spolupracujeme se ZŠ. V naší třídě panuje přátelská atmosféra.

Vzkaz:
Věříme, že se nám spolu s Vámi podaří připravit děti na školní docházku a že spolu zažijeme spoustu legrace a zábavy.

Aktuality ve třídě Hvězdička: