Charakteristika třídy Měsíček

Třídní učitelky:
Mgr. Iva Chadzipanajotidisová - speciální pedagog logopedie, surdopedie, specifické poruchy učení                                                                                                                        Mgr. Denisa Šínová, DiS. - speciální pedagog, logoped

Žaneta Machalová - asistent pedagoga

Ve třídě Měsíček jsou vzdělávány děti s vadami řeči všech věkových kategorií. Třída je naplňována do počtu 10 dětí a obě učitelky  jsou přítomny vzdělávání po celé dopoledne, což umožňuje poskytnout dětem maximum individuální pedagogické i speciálně pedagogické péče. Současně je ve třídě od rána přítomna asistentka pedagoga. Od 12:15 do 13:00 hod. je čas určený pro rozvoj předčtenářské gramotnosti a skupinovou či individuální logopedickou péči. Každé dítě má určenu některou z běžných tříd školy, do které odchází po 13 hodině na odpolední část pobytu v MŠ, což mu umožňuje kontakt s ostatními vrstevníky školy, jejichž jazykový rozvoj odpovídá věkové normě. Asistentka doprovází děti se zvýšenou potřebou podpory i na běžnou třídu k odpolednímu pobytu.

Prostory třídy jsou velmi útulné, i když poměrně malé. Pozitivním důsledkem nevelkých prostor je však rodinná atmosféra třídy, síla a hloubka vytvářených vzájemných vztahů a možnost individuálního vnímání každého z dětí učitelkami.

Denně je dětem poskytována individuální logopedická podpora.
Třída je systematicky vybavována pomůckami a hračkami vysoké didaktické hodnoty, což umožňuje nenásilným způsobem rozvíjet všechny psychické funkce dětí dle jejich individuálních možností a potřeb.