Charakteristika třídy Měsíček

Třídní učitelky:
Mgr. Iva Chadzipanajotidisová - speciální pedagog logopedie, surdopedie, specifické poruchy učení
Bc. Barbora Veruňáková - asistent logopeda
Markéta Gajdušková - asistent pedagoga

Ve třídě Měsíček jsou vzdělávány děti s vadami řeči všech věkových kategorií. Třída je naplňována do počtu 11 dětí a obě učitelky jsou přítomny vzdělávání po celé dopoledne, což umožňuje poskytnout dětem maximum individuální pedagogické i speciálně pedagogické péče. Současně je ve třídě od rána přítomna asistentka pedagoga. Od 12:15 do 13:00 hod. je čas určený pro rozvoj předčtenářské gramotnosti a skupinovou či individuální logopedickou péči. Každé dítě má určenu některou z běžných tříd školy, do které odchází po 13 hodině na odpolední část pobytu v MŠ, což mu umožňuje kontakt s ostatními vrstevníky školy, jejichž jazykový rozvoj odpovídá věkové normě. Asistentka doprovází děti se zvýšenou potřebou podpory i na běžnou třídu k odpolednímu pobytu.

Prostory třídy jsou velmi útulné, i když poměrně malé. Pozitivním důsledkem nevelkých prostor je však rodinná atmosféra třídy, síla a hloubka vytvářených vzájemných vztahů a možnost individuálního vnímání každého z dětí učitelkami.

Denně je dětem poskytována individuální logopedická podpora.
Třída je systematicky vybavována pomůckami a hračkami vysoké didaktické hodnoty, což umožňuje nenásilným způsobem rozvíjet všechny psychické funkce dětí dle jejich individuálních možností a potřeb.

Aktuality ve třídě Měsíček:

08. 06.
2018
25. 04.
2018

S dětmi jsme se vydaly za poznáním zvířátek do ostravské ZOO.celý článek

04. 03.
2018

Správné dýchání je nezbytné nejen pro řeč, ale rovněž i pro zdravý rozvoj a tělesné i duševní zdraví.celý článek

03. 03.
2018

Pro správný rozvoj řeči je nezbytné pravidelné procvičování mluvidel.celý článek