Aktuality ve třídě Měsíček:

Vyjedeme na výlet, ale jakým dopravním prostředkem a jaké máme dopravní prostředky? Co létá, pluje, jezdí...Co jsou integrované složky a k čemu slouží? O tom všem si povídáme a také telefonní čísla známe, kam zavolat si o pomoc...a také dbát na bezpečnost.celý článek

Co je to rodina, kdo do ní patří? Kde bydlíš se svou rodinou, s maminkou tatínkem a sourozenci... Jaké povolání dělá maminka a tatínek... a na spoustu dalších otázek si společně odpovíme.celý článek

29. 04.
2024

Už se blíží tolik očekávané jaro. Co se děje na jaře, jaké známe jarní květiny a co dělají domácí i lesní zvířátka v tomto období? O tom všem si vyprávíme, tvoříme i čteme v knížce Martin na farmě a Martin v lese. Prožijeme spolu Velikonoce a budeme si vyprávět co všechno tyto svátky znamenají, každý si odnese svoje vyrobené velikonoční výrobky.celý článek

S dětmi si užijeme karneval, vyprávíme si o maskách a o Masopustu. Karnevalem se přesuneme do pohádek, mezi princezny, krále, čarodějnice, vodníky, .. Znáš nějakou pohádku? Jaké postavy v nich vystupují? Jaký měla konec, šťastný? Spoustu otázek a odpovědí. Také si některou zahrajeme a v krásné pohádkové knize si jich spoustu přečteme.celý článek

Máme měsíc leden, tudíž zimu. Vyprávíme si o zimním počasí - ledu a sněhu, kde se vlastně bere. Děláme s nimi pokusy. K zimě patří také zimní sporty, jaké? Všechny si je představíme a některé vyzkoušíme. V naší třídě uspořádáme zimní olympiádu. Co si k danému sportu oblékneme a jak se vlastně v zimě oblékáme? Co můžeme udělat pro to, abychom v zimě byli zdraví? Na všechno si odpovíme a všechno se naučíme! Když počasí dovolí i sněhulák se postaví.celý článek

Už tu máme zase nejkrásnější svátky v roce a to jsou Vánoce. S dětmi si vyprávíme o adventu, navštíví nás Mikuláš, anděl a veselý čertík, nazdobíme si stromeček,.... Jaké máme doma zvyky a tradice a co by jsme si přáli najít pod stromečkem? Tím vším si atmosféru Vánoc budeme připomínat a nezapomeneme ani na koledy!celý článek

Kde se zvířátka schovávají, když jim je zima? Kde spí a kde si hledají potravu, když je venku zima a sníh? Na spoustu otázek si s dětmi odpovíme a také zahrajeme.celý článek

V měsíci září jsme se s dětmi seznamovali, jak navzájem, tak s MŠ a její zahradou. Navazovali jsme nové vztahy, děti si utvářely nové kamarádské vztahy. Spoluvytvářeli jsme pravidla třídy tak, aby děti byly schopny dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití ve třídě.celý článek

V naší třídě s dětmi tvoříme z přírodnin, které jsme si posbírali venku a to jsou kaštany, žaludy, šípky, šišky. Také pozorujeme jak se nám barví a opadává listí. Učíme se básničky, písníčky, upekly jsme si štrůdl. A také se těšíme na uspávání broučků!celý článek

Charakteristika třídy Měsíček

Třídní učitelky:

Mgr. Iva Chadzipanajotidisová - speciální pedagog logopedie, surdopedie, specifické poruchy učení

Bc. Alice Bauerová - speciální pedagog logopedie              

Alena Gnebusová - asistent pedagoga

Ve třídě Měsíček jsou vzdělávány děti s vadami řeči všech věkových kategorií. Třída je naplňována do počtu 10 dětí a obě učitelky jsou přítomny vzdělávání po celé dopoledne, což umožňuje poskytnout dětem maximum individuální pedagogické i speciálně pedagogické péče. Současně je ve třídě od rána přítomna asistentka pedagoga. Od 12:15 do 13:00 hod. je čas určený pro rozvoj předčtenářské gramotnosti a skupinovou či individuální logopedickou péči. Každé dítě má určenu některou z běžných tříd školy, do které odchází po 13. hodině na odpolední část pobytu v MŠ, což mu umožňuje kontakt s ostatními vrstevníky školy, jejichž jazykový rozvoj odpovídá věkové normě. Asistentka doprovází děti se zvýšenou potřebou podpory i na běžnou třídu k odpolednímu pobytu.

Prostory třídy jsou velmi útulné, i když poměrně malé. Pozitivním důsledkem nevelkých prostor je však rodinná atmosféra třídy, síla a hloubka vytvářených vzájemných vztahů a možnost individuálního vnímání každého z dětí učitelkami.

Denně je dětem poskytována individuální logopedická podpora.
Třída je systematicky vybavována pomůckami a hračkami vysoké didaktické hodnoty, což umožňuje nenásilným způsobem rozvíjet všechny psychické funkce dětí dle jejich individuálních možností a potřeb.

Logopedická intervence je zaměřena na rozvoj všech jazykových rovin, psychických funkcí dětí a gramotností:                                                                     

 • porozumění řeči,
 • správné výslovnosti hlásek a slov,
 • rozvoj pasivní i aktivní slovní zásoby,
 • gramatická správnost,
 • správná větná skladba,
 • stimulace mluvního apetitu a mluvní pohotovosti,
 • odstraňování komunikačních zábran, 
 • korekce neverbálních složek řeči,
 • zvládání standardních i nestandardních komunikačních situací,
 • porozumění slovnímu humoru, příslovím,
 • rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, mimiky a oromotoriky,
 • rozvoj zrakové percepce,
 • rozvoj sluchové percepce, fonematického sluchu,
 • rozvoj předmatematické a matematické gramotnosti ,
 • rozvoj předčtenářské a čtenářské gramotnosti.

Logopedická péče je realizována formou:

 • společných logopedických chvilek,
 • individuální logopedické intervence,
 • využitím všech vhodných příležitostí v průběhu celého dne.