Charakteristika třídy Sluníčko

Třídní učitelky:

Romana Menkalová
Bc. Janeta Šubrtová

Asistentka pedagoga:                                                                                     

Monika Pchalková

Třídu Sluníčko navštěvuje 24 dětí, jejichž vzdělávání zajišťují dvě paní učitelky a asistentka pedagoga. Děti jsou ve věku 2 – 4,5 let, paním učitelkám je o trochu více. Ale opravdu jen o trochu... :-)

Naším hlavním cílem je vytvořit ve třídě příjemné klima pro adaptaci dětí a vést je k samostatnosti, zejména v sebeobsluze (převlékání, hygiena, stolování), v umění požádat o pomoc, vyslovit svou potřebu, své přání. Problémy, konflikty a obdobné situace se děti učí vyřešit nejdříve mezi sebou, slovy, teprve při neúspěchu jdou požádat dospělého. Úzce spolupracujeme se sesterskou třídou "Hvězdička" - třídou starších dětí. Setkáváme se s nimi ráno při scházení, odpoledne při rozcházení, na zahradě, ale také se občas navštěvujeme během školního roku. Naše malé děti tedy paní učitelky i děti z Hvězdičky vnímají jako vlastní. :-) Dětem dopřáváme spoustu pohybu, a to jak při ranním cvičení, tak během spontánních her v herně nebo na školní zahradě. Neboť: V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH!

.

Aktuality ve třídě Sluníčko: