Charakteristika třídy Sluníčko

Třídní učitelky:

Romana Menkalová
Bc. Janeta Šubrtová

Asistentka pedagoga:                                                                                     

Kateřina Lušťková

Třídu Sluníčko navštěvuje 24 dětí, jejichž vzdělávání zajišťují dvě paní učitelky a asistentka pedagoga. Děti jsou ve věku 2 – 4,5 let, paním učitelkám je o trochu více. Ale opravdu jen o trochu... :-)

Naším hlavním cílem je vytvořit ve třídě příjemné klima pro adaptaci dětí a vést je k samostatnosti, zejména v sebeobsluze (převlékání, hygiena, stolování), v umění požádat o pomoc, vyslovit svou potřebu, své přání. Problémy, konflikty a obdobné situace se děti učí vyřešit nejdříve mezi sebou, slovy, teprve při neúspěchu jdou požádat dospělého. Úzce spolupracujeme se sesterskou třídou "Hvězdička" - třídou starších dětí. Setkáváme se s nimi ráno při scházení, odpoledne při rozcházení, na zahradě, ale také se občas navštěvujeme během školního roku. Naše malé děti tedy paní učitelky i děti z Hvězdičky vnímají jako vlastní. :-) Dětem dopřáváme spoustu pohybu, a to jak při ranním cvičení, tak během spontánních her v herně nebo na školní zahradě. Neboť: V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH!

.

Aktuality ve třídě Sluníčko:

V únoru si děti užily samou zábavu. Na karneval si společně s rodiči připravili krásné masky a ve třídě zažili spoustu zábavy. Pak jsme pokračovali s pohádkami, díky krásným pohádkovým kostýmům si děti zahrály několik známých pohádek. Také jsme napekli perníčky z perníkové chaloupky, které se vydařily. Zúčastnili jsme se pěvecké soutěže a zazpívali spoustu písniček.celý článek

31. 01.
2024

Leden ve školce byl ve znamení tuhé zimy. Počasí nám umožnilo dělat pokusy se sněhem a ledem, nechat zmrznout vodu, roztát sníh a podívat se kolik je prachu a špíny ve sněhu, který se zdá být tak bílý. Vyzkoušeli jsme si zimní sporty venku a měli olympiádu i ve třídě.celý článek

19. 12.
2023

Podzimní hrátky jsou již za námi a přehoupli jsme se do adventního času, těšení se na Mikuláše, pečení cukroví, zdobení stromečků a dárečků, které najdeme pod ním. Vše jsme si s dětmi užili, hodně jsme tvořili, a to i s rodiči na vánočních dílničkách. Napadlo nám i hodně sněhu, tak i z toho měly děti velkou radost.celý článek

13. 11.
2023

Naší školku navštívil nevidomý pán se svým vodícím psem. Děti se dozvěděly nové informace o tom, jak se cvičí vodící pejsek a jak poznáme lidi s handicapem.celý článek

13. 11.
2023

Podzim nám krásně vybarvil přírodu a počasí nám přeje si užívat hrátky na naší zahradě.celý článek

16. 10.
2023
Podzim je tu
Autor:

Podzimní čas je tady a my si užíváme vše co nám přináší. Tvoříme venku i vevnitř z žaludů, kaštanů, šípků i barevného listí. Šípky nám zdobí i naše stolečky a uvařili jsme i výborný šípkový čaj.celý článek

09. 10.
2023

Slunečný měsíc září jsme si užívali opravdu sluníčkově. Využívali jsme školkovou zahradu pro hry v pískovišti, skákání panáka, házení míčem, společné pohybové hry. Probíhala adaptace, seznamování dětí s novým prostředím, kamarády, učitelkami i celým kolektivem MŠ.celý článek