Aktuality ve třídě Sluníčko:

Charakteristika třídy Sluníčko

Třídní učitelky:
Markéta Strakošová
Mgr. Soňa Kohutová - Protivínská - logopedický asistent a speciální pedagog

Stručná charakteristika třídy:
Třídu Sluníčko tvoří 26 dětí a dvě paní učitelky. Děti jsou ve věku 2 – 4,5 let, paním učitelkám je o trochu více. :-)

Naším hlavním cílem je vytvořit ve třídě příjemné klima pro adaptaci dětí a vést je k samostatnosti, zejména v sebeosbsluze, v umění požádat o pomoc. Také problémy a konflikty a obdobné situace se děti učí vyřešit nejdříve mezi sebou, slovy, teprve při neúspěchu jdou požádat dospělého.

Účastníme se nejrůznějších projektů, které přizpůsobujeme věku našich dětí. Jedná se například o Logohrátky, Dopravní výchovu, Uspávání broučků a jiné.