Nová podsekce 1

Jak trávit prázdniny, abychom si je užili.celý článek

09. 06.
2019

Všechno možné o zvířatech. :-)celý článek

Znát svou adresu - město, ulici, číslo domu. Vyjmenovat ty, s nimiž žijeme, znát jejich jméno.celý článek

08. 04.
2019

Jarní krásy, probouzející se příroda, přílet čápů a vlaštovek, Velikonoce.celý článek

02. 03.
2019

Prostřednictvím klasických pohádkových příběhů pro nejmenší si děti vezmou ponaučení do života a nejen to. Naučí se i spoustu jiných věcí!celý článek

Charakteristika třídy Sluníčko

Třídní učitelky:
Markéta Strakošová
Mgr. Soňa Protivínská - logopedický asistent a speciální pedagog

Stručná charakteristika třídy:
Třídu Sluníčko tvoří 27 dětí a dvě paní učitelky. Děti jsou ve věku 2 – 4,5 let, paním učitelkám je o trochu více. Ale opravdu jen o trochu... :-)

Naším hlavním cílem je vytvořit ve třídě příjemné klima pro adaptaci dětí a vést je k samostatnosti, zejména v sebeosbsluze (převlékání, hygiena, stolování), v umění požádat o pomoc. Také problémy a konflikty a obdobné situace se děti učí vyřešit nejdříve mezi sebou, slovy, teprve při neúspěchu jdou požádat dospělého.

Účastníme se nejrůznějších projektů, které přizpůsobujeme věku našich dětí. Jedná se například o Logohrátky, Dopravní výchovu, Uspávání broučků a jiné.