Charakteristika třídy Sluníčko

Třídní učitelky:
Markéta Strakošová
Mgr. Soňa Protivínská - logopedický asistent a speciální pedagog

Stručná charakteristika třídy:
Třídu Sluníčko tvoří 26 dětí a dvě paní učitelky. Děti jsou ve věku 2 – 4,5 let, paním učitelkám je o trochu více. Ale opravdu jen o trochu... :-)

Naším hlavním cílem je vytvořit ve třídě příjemné klima pro adaptaci dětí a vést je k samostatnosti, zejména v sebeosbsluze (převlékání, hygiena, stolování), v umění požádat o pomoc, vyslovit svou potřebu, své přání. Problémy, konflikty a obdobné situace se děti učí vyřešit nejdříve mezi sebou, slovy, teprve při neúspěchu jdou požádat dospělého.

Září 2019: Právě probíhá adaptace dětí v novém prostředí, kde začínají trávit čas bez svých rodičů, bez svých doposud nejbližších osob. Snažíme se, aby tyto chvíle byly pro děti co nejméně zatěžující, aby se zde cítily dobře a nacházely zde postupně stále větší pocit jistoty a bezpečí. K tomu patří mimo jiné seznamování s novými pravidly a zvyky třídy, jejichž opakováním se vytvářejí návyky potřebné k zajištění bezpečí a pohody nejen samotného dítěte, nýbrž celého kolektivu třídy - dětí, pedagogů, provozních zaměstnanců, ale také rodičů. Během tohoto pro všechny náročného adaptačního období nám intenzivně a rády pomáhají dvě slečny studentky Ostravské univerzity.