Charakteristika třídy Sluníčko

Třídní učitelky:
Markéta Strakošová
Mgr. Soňa Protivínská - logopedický asistent a speciální pedagog

Asistentka pedagoga:                                                                                     

Lucie Lokajová     

Stručná charakteristika třídy:
Třídu Sluníčko navštěvuje 26 dětí, jejichž vzdělávání zajišťují dvě paní učitelky a asistentka pedagoga. Děti jsou ve věku 2 – 4,5 let, paním učitelkám je o trochu více. Ale opravdu jen o trochu... :-)

Naším hlavním cílem je vytvořit ve třídě příjemné klima pro adaptaci dětí a vést je k samostatnosti, zejména v sebeosbsluze (převlékání, hygiena, stolování), v umění požádat o pomoc, vyslovit svou potřebu, své přání. Problémy, konflikty a obdobné situace se děti učí vyřešit nejdříve mezi sebou, slovy, teprve při neúspěchu jdou požádat dospělého. Úzce spolupracujeme se sesterskou třídou "Hvězdička" - třídou starších dětí. Setkáváme se s nimi ráno při scházení, odpoledne při rozcházení, na zahradě, ale také se občas navštěvujeme během školního roku. Naše malé děti tedy paní učitelky i děti z Hvězdičky vnímají jako vlastní. :-) Dětem dopřáváme spoustu pohybu, a to jak při ranním cvičení, tak během spontánních her v herně nebo na školní zahradě. Neboť: V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH!

.

Září 2019

Právě probíhá adaptace dětí v novém prostředí, kde začínají trávit čas bez svých rodičů, bez svých doposud nejbližších osob. Snažíme se, aby tyto chvíle byly pro děti co nejméně zatěžující, aby se zde cítily dobře a nacházely zde postupně stále větší pocit jistoty a bezpečí. K tomu patří mimo jiné seznamování s novými pravidly a zvyky třídy, jejichž opakováním se vytvářejí návyky potřebné k zajištění bezpečí a pohody nejen samotného dítěte, nýbrž celého kolektivu třídy - dětí, pedagogů, provozních zaměstnanců, ale také rodičů. Během tohoto pro všechny náročného adaptačního období nám intenzivně a rády pomáhají dvě slečny studentky Ostravské univerzity.

Říjen 2019

V tuto dobu již většina dětí zvládá odloučení od rodičů. Poznají si a najdou svou značku, pojmenují svou značku, řeknou ostatním své jméno, dokáží říci jména alespoň některých kamarádů a jména paní učitelek. Znají cestu do své šatny a třídy, vyznají se ve vlastní třídě, alespoň trochu se orientují v jejích pravidlech a zvycích. Nyní začneme pozornost dětí přesměrovávat na uvědomování si vzhledu, tvaru a jiných vlastností jejich domu, v němž bydlí. Některé ze starších děti už znají svou adresu, dovedou říci, zda bydlí v paneláku či rodinném domku, ve kterém patře, jakou barvu má jejich dům... Aby nezůstalo u povídání, z různých stavebnic, molitanových kostek, mozaiek budeme stavět domy, budeme je také kreslit, využívat přírodnin ke skládání nebo doplňování obrázků, obrazců apod. Určitě si to užijeme. :-) A naučíme se aspoň kousek nádherné básně českého klasika.                                                          

Karel Václav Rais              

Cestička k domovu

Cestička k domovu
známě se vine.
Hezčí je, krásnější
než všecky jiné.                                                                                                          

Douška a šalvěje
kolem ní voní,
nikde se nechodí
tak jako po ní.

A kdybych na světě
bůhví kam zašel,
tu cestu k domovu
vždycky bych našel.

A kdybych ve světě
smutně se míval,
na téhle cestičce
vždy bych si zpíval.

Listopad

Zvířátka a jejich domov. Jak a kde zvířátka bydlí, spí, jak přečkávají zimu.

Třídění zvířat. Popis zvířat - peří, srst, zobák, čumák, křídla, počet nohou, kopyta, tlapky, pařátky, zbarvení, způsob pohybu, potrava...

Vzájemné porovnávání zvířat, jejich podobnosti, shody, rozdíly.

Příprava na zahradní slavnost "Uspávání broučků" - naučíme se Taneček broučků a Mravenčí ukolébavku.

Prosinec

Strávili jsme tři společná odpoledne s dětmi a jejich rodiči: uspáním broučků na školní zahradě, zdobením plátěných tašek textilními barvami, abychom ulevili životnímu prostředí od igelitek, a výrobou keramických svícnů a drobných ozdob. Vše jsme si užili, nechyběla ani legrace. Nyní začíná advent a s dětmi si budeme užívat vánoční výzdobu třídy, stromečku, budeme trénovat paměť učením se básniček a zimních písniček, koled, vyrobíme si hezké dekorace, upečeme trošku lineckého cukroví, čímž potrénujeme motoriku rukou a jemnou motoriku prstíků.

6. 12. nás navštíví Mikuláš s andílky a rozpustilým nepořádným čertíkem, už jsme se začali učit říkanku pro Mikuláše.

18. 12. nás navštíví se svou p. učitelkou děti ze ZŠ Gajdošova a zazpívají nám nádherné zimní písničky a koledy, čímž se naladíme na následující "Ježíškovu" nadílku pod vyzdobeným vánočním stromečkem.

Básničky a písničky, které se budeme právě učit, najdete na nástěnce v šatně.

Přejeme všem krásný a voňavý adventní čas" :-)

Leden

Tři králové - příběh 3 králů, pohybová hra Na 3 krále, počítání a porovnávání počtu dvou skupin (do tří)

Bez práce nejsou koláče - význam tohoto přísloví, zaměstnání, profese, básničky a písničky (Kominíček, Pekař peče housky, Pec nám spadla...)

Únor

Z pohádky do pohádky - s muzikou i bez..

Klasické pohádky: Červená Karkulka, Perníková chaloupka, O veliké řepě, Budulínek, Smolíček, O koblížkovi, O kohoutkovi a slepičce...

- vyprávění

- skládání obrázků k pohádkám

- dramatizace

- chronologické řazení obrázků z pohádek

- popis postav, jejich vlastností, co udělaly správně, co ne

- poučení z příběhu...

- vnímání rytmu, melodie, poznávání melodie

- hudební nástroje: poznávání, pojmenování, zacházení s nimi - učit se používat je s citem (nepoužívat sílu, hrát jemně "jako motýlek")

- KARNEVAL